Het klimaatplan dat dinsdag op de gemeenteraad werd goedgekeurd, geeft aan hoe Erpe-Mere tegen 2030 de CO-uitstoot met 40% wil verminderen. Ik wil eerst benadrukken dat ik uiterst tevreden ben dat onze gemeente in samenwerking met 13 andere gemeenten een klimaatplan heeft opgesteld, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys. En ik kan me scharen achter een groot deel van de acties. 

Alleen betreur ik dat de 80 burgers die meewerkten aan de klimaattafels niet fatsoenlijk werden verwittigd of betrokken werden voor het plan definitief werd goedgekeurd. Uit de statistieken blijkt dat in 2011 bij de nulmeting huishoudens verantwoordelijk zijn voor 47% van de uitstoot en transport voor 29%. 

Als je die papieren acties wil omzetten in concrete daden, heb je net burgers en ondernemers nodig die het klimaatplan als ambassadeurs uitdragen en toepassen. Hen alleen optrommelen voor hun ideeën, maar vervolgens zelfs geen persoonlijke uitnodiging sturen voor een uiteenzetting van dat klimaatplan, breekt met dat draagvlak, dat nochtans aanwezig was op de klimaattafel.  

Als je ook burgers doelstellingen oplegt, dan moet je hen ook laten meepraten en beslissen over de prioriteiten en concrete acties vooraleer het klimaatplan definitief wordt.  In Erpe-Mere werd de burger, die dan toch de in de algoritmes verzonken uitnodiging vond voor de uiteenzetting, echter met lange tanden kort aan het woord gelaten en vervolgens de mond gesnoerd door snel de gemeenteraad te laten beginnen, en dat terwijl Erpe-Mere in het klimaatplan een voortrekkersrol heeft opgenomen inzake burgerparticipatie. 

Voor mij blijft burgerparticipatie de sleutel voor een geslaagd klimaatplan, besluit ze. Ik hoop dan ook dat de gemeente minstens het klimaatplan en het actiekader op de gemeentelijke website publiceert en die publicatie via alle kanalen bekendmaakt en alsnog een oproep doet aan burgers om hun voorstellen of bijsturingen in te brengen. Klimaatdoelstellingen moeten meer zijn dan een verkiezingsstunt. Wie het echt meent met het klimaat, zorgt eerst voor een groot draagvlak.