Al vijftien jaar lang werken de Leuvense scholen rond duurzame ontwikkeling, via het educatief milieuzorgproject CONDOR. Vanaf dit schooljaar wordt het project omgedoopt tot het project ‘Leuvense Klimaatscholen’. Binnen dat project spannen de scholen en hun leerlingen zich in om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken, samen met de stad, haar inwoners en de Leuvense bedrijven en verenigingen. “Alleen met de samenwerking van al die partners, kunnen we van Leuven een groene, leefbare stad maken”, zegt schepen van Onderwijs en Leefmilieu Mohamed Ridouani. De stad trekt hiervoor jaarlijks € 65.000 uit.

De scholen die in het project ‘Leuvense Klimaatscholen’ stappen, ondertekenen elk jaar een klimaatcharter. Daarmee engageren ze zich om op hun eigen tempo mee te werken aan de doelstellingen van Leuven Klimaatneutraal 2030. De scholen kiezen zelf de thema’s waarmee ze aan de slag gaan: afval, natuur, energie, klimaat, water, duurzame voeding, enz. In ruil voor materiële en financiële ondersteuning, werken de scholen concrete acties en doestellingen uit.

Elk jaar biedt de stad een aantal educatieve activiteiten aan, om de scholen te ondersteunen. Hiervoor trekt de stad jaarlijks € 65.000 uit. Zo kunnen de scholen vanaf dit jaar meedingen naar het brevet “Klimaatschool van het schooljaar 20..-20…”. Zes scholen kunnen deelnemen aan de wedstrijd “Energiecoole school”, waarbij ze het tegen elkaar opnemen om zo veel mogelijk energie te besparen. Daarnaast blijven ook de Kinderraad voor het klimaat en het  filmfestival klimaat  bestaan.

Basisschool Sint-Norbertus in Heverlee is één van de 59 Leuvense scholen, die het afgelopen schooljaar schitterende acties rond duurzaamheid heeft uitgewerkt, zoals een vergroende speelplaats. Ze  zullen ook komend schooljaar met plezier deelnemen aan de Leuvense Klimaatscholen. “Samen met de leerlingen en ouders hebben we onze speelplaats omgetoverd in een groene oase, met aandacht voor biodiversiteit: een bloemenweide, insectenhotels, een egeltjeshaag… Zo konden we onze leerlingen veel bijbrengen over flora en fauna”, vertelt Liesbeth Lambrechts, de betrokken leerkracht.

Sint-Norbertus werkte eveneens een heel schooljaar rond gezonde en duurzame voeding. “Door zelf te koken met groenten uit de schooltuin, ontdekten de leerlingen dat het beter is voor het milieu om voor groenten in het juiste seizoen te kiezen.”