“Innovatiecentra spelen een cruciale rol in het aanzetten van bedrijven om te innoveren”, zegt Ingrid Lieten. “Iedereen kan er terecht voor advies en begeleiding. Vooral KMO’s hebben daar de laatste jaren gretig gebruik van gemaakt. Zo hebben ze de laatste twee jaar 20 procent meer aanvragen ingediend. De voorbije jaren kregen de innovatiecentra projectmatige steun. Door een nieuw decreet krijgen ze nu structurele steun.” Ingrid lieten wijst er op dat er ook vanuit de industrie en bedrijven de vraag kwam om langetermijnonderzoek mogelijk te maken in strategische sectoren zoals de chemische industrie. “Dankzij het nieuwe decreet spelen we in op die vraag en komt er een bijkomende mogelijkheid voor de industrie om basisonderzoek te voeren. Het gaat dan o.a. om langetermijnonderzoek in de chemische sector naar oplossingen voor het grondstoffenprobleem, zoals de afname van petroleumvoorraden. Ze onderzoeken de mogelijkheden van hergebruik van CO2 als grondstof voor de nieuwe industrieën kunnen zijn. Dat zou onze regio minder afhankelijk maken van grondstoffen uit het Midden-Oosten en de VS.” "De erkenning van de innovatiecentra is opnieuw een stap vooruit in ons kmo-beleid”, gaat Lieten verder. “Zij staan immers van het ganse innovatielandschap, het dichtst bij de kmo's. Ze krijgen meer zekerheid en kunnen zich focussen op hun taak om meer kmo's te laten innoveren."

“Er is een grote openheid ontstaan in het innovatielandschap. Het agentschap voor innovatie bereikt nieuwe doelgroepen van kmo’s die voorheen niet hun weg naar de instrumenten vonden. Innovatie is niet voor de elite, maar voor ieder bedrijf groot, en zeker ook klein. De innovatiecentra dragen die boodschap uit.” Het nieuwe decreet stipuleert tenslotte ook dat alle instellingen van het innovatielandschap voortaan de regel van 1/3 vertegenwoordiging van het andere geslacht in de bestuursorganen moeten nakomen. “De meeste van onze universiteiten voerden deze regel al in. Nu wordt het ook verplicht.”