Steeds meer kmo’s vragen innovatiesteun aan. Het Vlaams innovatieagentschap IWT heeft vorig jaar 41 procent van de directe bedrijfssteun verstrekt aan kmo's. Voor dit jaar heeft het innovatieagentschap beslist 2 miljoen euro extra uit te trekken voor steun aan kmo's. Het bedrag voor 2014 stijgt zo van 28 naar 30 miljoen euro. “Bovendien zetten we samen met de werkgeversorganisaties met het project 'Ikinnoveer' in om meer bewustzijn te creëren rond innovatie bij 10.000 bedrijven”, zegt Ingrid Lieten. “Veel kmo’s zijn zich nog te weinig bewust van de nood aan innovatie voor hun bedrijf.” “Vlaanderen is een kmo-land bij uitstek”, aldus Ingrid Lieten (sp.a). “Het zijn bovendien de kmo's die innoveren die onze groei realiseren. Ze zorgen voor duurzame en lokale jobs. Daarom schenken we extra aandacht aan de competitiviteit van onze kmo's.”