Hij vervangt Pascale Berghmans, die omwille van studieredenen tijdelijk een stap opzij zet. Door deze vervanging behoudt Groen wel haar zitje in de Diestse gemeenteraad.

Pascale Berghmans combineert momenteel een voltijdse job met een opleiding voedingsleer. Dit maakt het voor haar onmogelijk om haar taak als gemeenteraadslid optimaal uit te voeren. Op basis van het stemmenaantal bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen is Koen Hensen haar wettelijke opvolger. Hierdoor blijven beide kartelpartners sp.a en Groen vertegenwoordigd in de meerderheid.