De Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk is één van de acht historische kerken die de Mechelse binnenstad telt. Deze unieke barokke kerk zal nu in verschillende fasen worden gerestaureerd. “We hebben eerst een onderzoek laten uitvoeren zodat duidelijk is welke dringende onderhoudswerken noodzakelijk zijn aan het dak en de voorgevel.

Nu willen we ook de glasramen van de centrale koepel aanpakken. De verdere restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk zal samen met de zeven andere Mechelse kerken deel uitmaken van ons globaal masterplan om al dit cultureel erfgoed in ere te herstellen. Deze overeenkomst tussen de stad Mechelen en de Vlaamse overheid wordt eind dit jaar gefinaliseerd”, verklaart schepen van Monumentenzorg Karel Geys (sp.a).

In de zeventiende eeuw werd de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk gebouwd volgens de plannen van Lucas Fayd’herbe, de Mechelse architect en beeldhouwer. Karel Geys geeft meer uitleg over het belang van de restauratie. “Deze basiliek heeft een bijzondere architectuur omdat twee verschillende soorten bouwwerken werden gecombineerd, namelijk een driebeukig basilicaal plan enerzijds en centraalbouw anderzijds. In latere fasen zal ook de rest van het interieur met inbegrip van het houtwerk en de altaren worden gerestaureerd. Nu richten we ons eerst op de koepel die voor een sterk lichtcontrast met het schip zorgt. Aangezien in de barokke zeventiende eeuw lichtinval zeer belangrijk was, kiezen we in de koepel voor blank glas volgens het historische patroon van die periode. De Vlaamse overheid staat in voor het grootste deel van de kosten gezien de uitstraling van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk en de stad Mechelen draagt haar steentje bij met €40 000.”

Onze acht historische kerken zijn belangrijke toeristische trekpleisters voor de stad Mechelen. Een ambitieus masterplan moet ervoor zorgen dat deze de aandacht krijgen die ze verdienen zodat er elk jaar één kerk kan gerestaureerd worden. Schepen van Monumentenzorg Karel Geys lanceert daarom volgend voorstel bij de Vlaamse overheid. “Om een globale aanpak te verzekeren, is het nodig om de werken aan deze acht kerken op een structurele manier te financieren met meerjarige subsidies, zodat we niet jarenlang moeten wachten voor we kunnen overgaan tot de aanbesteding. Intussen is er hierover al overleg geweest met de Vlaamse overheid en zij zijn het ermee eens dat ons kerkenpatrimonium het niveau van de stad overstijgt als toeristische trekpleister.”