Op de Xaverianensite in Sint-Michiels realiseert Stad Brugge een multifunctioneel gebouw om er de hoge nood aan sport- en culturele infrastructuur aan te pakken.

Naar aanleiding van de huidige fase van dit project, de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier, organiseert Stad Brugge een infomarkt op zaterdag 21 januari 2017. Alle inwoners van Sint-Michiels en geïnteresseerden zijn er welkom.

Eind 2015 bood zich de kans waarbij Stad Brugge samen met VIVES de hoge nood aan sport- en culturele infrastructuur in Sint-Michiels kon aanpakken. Stad Brugge en VIVES bereikten een akkoord om een multifunctioneel gebouw te realiseren op een terrein in de Xaverianenstraat.

In de huidige fase van dit project, de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier, wil Stad Brugge de inwoners van Sint-Michiels en geïnteresseerden meer uitleg geven op een infomarkt. Deze infomarkt vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017 van 12 tot 17 uur doorlopend in de ontmoetingsruimte van Wijkcentrum Xaverianen in de Xavarianenstraat 1 in Sint-Michiels.

Het bestuur, het architectenbureau en medewerkers van Stad Brugge geven er uitleg over het project. Bovendien geven de medewerkers van het architectenbureau 13.00 u en om 15.00 u een korte presentatie.

Het verdere verloop van het project ziet er als volgt uit:
• Bouwaanvraag & aanbestedingsdossier: december 2016 – september 2017
• Werfvoorbereiding en werkzaamheden: oktober 2017 – voorjaar 2019 

Meer informatie vind je hier.