Voor heel wat Ingelmunsternaren is ‘welzijn en zorg’ een belangrijk thema. Dat bleek heel duidelijk uit onze enquête 'Het ei van Ingelmunster' van vorig jaar. Iedereen kan vroeg of laat zorg nodig hebben. De gemeente en het OCMW spelen hier een belangrijke rol in. Daarom organiseren we op woensdag 25 april een inspiratieavond 'Zorg in Ingelmunster'. Samen met een aantal deskundigen en het publiek denken we na hoe de gemeente het best voor jou kan zorgen. Specialisten van dienst zijn Dries Couckuyt, OCMW-voorzitter Ingelmunster en Phillippe De Coene, OCMW-voorzitter Kortrijk. We verzamelen om 19u30 in de Brasserie van het Ontmoetingscentrum (Bollewerpstraat 3). De avond is gratis en iedereen is welkom! Wel graag inschrijven via driescouckuyt@gmail.com of 0499 630 049.