Kom!pas is een kortingspas voor vrijetijdsactiviteiten bestemd voor mensen met een laag inkomen. Dit initiatief van de stad Halle, het OCMW van Halle en verschillende welzijnspartners zorgt ervoor dat als je in Halle woont en je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, je waarschijnlijk ook recht hebt op dit kom!pas.

Dit is nog lang niet voldoende bekend.

Hoe lovenswaardig dit initatief ook is, het kan enkel succesvol zijn, als er voldoende aanbieders zijn. De aanbieders zijn de sport- culturele – sociale-, ouderen of jongerenverenigingen die het engagement onderschrijven om de houder van een kom!pas paspoort toe te laten tot de vereniging met een korting van 75% op de activiteiten”.

Op die manier is er vandaag voor de kom!passers reeds de keuze uit 47 verschillende aanbieders van vrije tijdsbesteding en vorming. Deze 47 verenigingen helpen de stad dus daadwerkelijk mee het gelijke kansen beleid in de praktijk om te zetten. Als dat geen pluim verdient ! Eens te meer bewijzen de verenigingen dat zij het cement zijn tussen maatschappij en beleid. Eens te meer wordt bewezen dat onze maatschappij de ontelbare vrijwilligers echt nodig heeft om de gestelde doelen te verwezenlijken Elke vereniging in Halle kan zich dan ook engageren om het kom!pas in te voeren. Meteen een warme oproep.

De cijfers van het toenemend aantal kom!passers bewijzen dat het aanbod nodig is en werkelijk voldoet aan een echte nood. Sinds 2011, bij de start, is het aantal houders van een kompas paspoort met 300% gestegen, zodat ze vandaag 440 personen hebben die van deze dienst gebruik maken.

Men stelt vast dat vandaag slechts 10% van de personen die gerechtigd zijn op een dergelijke pas er ook één hebben en gebruiken. Er zit dus nog heel wat marge op. Hetzelfde kan gezegd worden van de verenigingen, want ook het getal van 47 aanbieders kan nog spectaculair stijgen.