In tegenstelling tot wat anderen beweren, is onze koopkracht sinds de crisis wel sneller gestegen dan in landen als Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is dankzij de index en wordt getoond in onderstaande grafiek (gezin met een gemiddeld inkomen en 2 kinderen).

netto gezinsinkomen

Duitsland scoort hier iets beter, maar daartegenover staat een sterk gestegen armoede, ook onder werkenden. Wie in Duitsland uit de boot valt heeft pech. Bij ons is er sociale welvaart voor iedereen.

cijfers armoederisico

working poor

De andere cijfers volgens Rekening14:

  • Een indexsprong betekent voor iemand met een netto-loon van 1838 euro een verlies van 264 euro op jaarbasis

  • Sommigen willen ook de BTW-verhogen. Voor 1 miljard BTW zal een gemiddeld gezin tot 276 meer betalen.

De lastenverlagingen die sommigen beloven, betalen de werknemers dus zelf doordat hun index wordt afgenomen. Wij behouden de index en geven daar bovenop een extra duwtje: de lagere inkomens krijgen een extra index, want werk moet lonen. En loonlastenverlagingen geven we aan zij die dit het meest nodig hebben: jongeren, 50-plussers en kortgeschoolden.

Concreet betekent het dat iemand met een netto-loon van 1500 euro er per maand 72 euro extra bij krijgt.

Tot slot, een systeem als de index is houdbaar als je tegelijk ook een goed prijzenbeleid voert. Dankzij Johan Vande Lanotte gebeurde dat de voorbije jaren ook en dat voelen de mensen in hun portemonnee.

  • Volgens de VREG bespaarden we bij ongewijzigd beleid op anderhalf jaar tijd 380 euro op onze energiefactuur

  • Volgens het BIPT is mobiel bellen tussen midden 2012 en midden vorig jaar zowat de helft goedkoper geworden.

Voor ons mogen de prijzen van levensnoodzakelijke zaken als voedsel, energie en telecom niet stijgen tot boven het niveau van de buurlanden. Dat willen we zelfs in de wet vastleggen.

LEES HIER OOK DE CIJFERS VOOR PENSIOENEN

LEES HIER OOK DE CIJFERS VOOR WERK