“De aandeelhouders hebben vandaag een moedige beslissing genomen.”, zeggen Caroline Gennez en Peter Vanvelthoven in een eerste reactie op de afkeuring van de Fortis-deal door de aandeelhouders. “Ze hebben een rode kaart getrokken voor het mismanagement van de federale regering. Het is nu aan diezelfde regering om het voortbestaan van Fortis te garanderen en de spaarders en duizenden werknemers zekerheid te bieden”.

Ondanks de zware druk van de regering om de Fortis-deal goed te keuren de voorbije dagen, hebben de aandeelhouders vandaag gestemd tegen de uitverkoop van Fortis aan het buitenland. Hiermee fluiten de aandeelhouders de regering terug inzake haar eerdere beslissing om Fortis Bank aan de Fransen te verkopen. Eerder oordeelde de rechtbank al dat de deal met BNP herbekeken moest worden.

Caroline Gennez: “De regering heeft de voorbije weken, bij monde van minister Reynders, iedereen zwaar onder druk gezet om ‘ja’ te zeggen om de Fortis-deal met BNP Paribas. Desondanks hebben de aandeelhouders geoordeeld dat ze de belangrijkste bank van het land niet willen uitverkopen aan het buitenland. Ik hoop dat minister Reynders nu eindelijk de eer aan zichzelf houdt na het zoveelste bewijs van zijn falen.”

sp.a verwijt de regering dat ze het scenario van een zelfstandig Fortis nooit heeft onderzocht. Nochtans blijkt dat Fortis wel degelijk grote overlevingskansen heeft. Dat vindt niet enkel de oppositie. Verschillende economen noemen de volledige nationalisering van Fortis door de Belgische staat een volwaardig alternatief. Volgens diezelfde economen berusten de meeste argumenten tegen een nationalisering in België op drijfzand. Groot-Brittanië en de VS deden dit voor. In Zweden ging men in de jaren ’90 nog een stap verder. Het land nationaliseerde zijn banken, schoof de rommelkredieten aan de kant en de toplui moesten plaats ruimen.

Voor sp.a is het onaanvaardbaar dat de verantwoordelijken van het vroegere mismanagement zetelen in het nieuwe directiecomité van Fortis.

Peter Vanvelthoven: “De stabiliteit en continuïteit van de bank en de jobs van de werknemers staan nu voorop. De belangrijkste opdracht voor de regering is nu om een zelfstandig Fortis uit te bouwen. Daarnaast moet ze een nieuw management op poten zetten dat toekomst biedt aan de duizenden spaarders en werknemers van Fortis.”

Voor Renaat Landuyt, die als justitie-expert in de Fortis-commissie zetelt, is de nee-stem van vandaag een nee-stem aan de hele federale regering. "We zijn nu terug bij af," zegt hij. "De regering kan geen grotere blaam krijgen dan de nee die nu werd uitgesproken. Fortis was het enige dossier waarmee de regering nog enig krediet had verworven en ook daarmee blijken we nu heel wat tijd verloren te hebben. We moeten nu beter gaan regeren, met een betere regering."