Is het nieuwe gemeentelijke structuurplan een uitdaging of een afknapper? Maak zelf uw keuze! Voor Sp.a is het vooral een ontgoocheling! Na 4 jaren stilstand worden de vorige 24 jaar ruimtelijk beleid volledig teniet gedaan, afgebroken, uitgegomd… Alsof het allemaal geen geld gekost heeft…

De betrokkenheid van onze inwoners bij deze nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor onze gemeente is spijtig genoeg onbestaande! De begeleidingsgroep met afgevaardigden van adviesraden kwam blijkbaar niet meer samen, want verslagen zijn nergens terug te vinden. Het enige lichtpunt: de oppositie (Sp.a en VLD) die uit deze vergadering  geweerd werd, heeft uiteindelijk niets gemist! Maar toch, participatie krijgt hier een dikke nul!

Alle hoop was dan gevestigd op de gemeenteraad van 19 mei laatstleden! Degelijke presentatie van het structuurplan door de schepen bleek te veel gevraagd… “Zijn er vragen of opmerkingen?” was het enige memorabele feit. Agendapunt afgehaspeld op 4 minuten, stemming (meerderheid tegen oppositie) inclusief! Als belangrijke dossiers op deze manier afgehaspeld worden, dient de gemeenteraad enkel nog om zitpenningen uit te betalen!

Gemeenteraadslid Ellen Hoebrechts stelde voor om het volledige dossier (ca. 200 blz.) op de gemeentelijke website te plaatsen om de inwoners de kans te bieden zich grondig te informeren. De schepen verklaarde dit te zullen doen, doch net zoals met de meeste beloften van het schepencollege naar de oppositieraadsleden, gebeurde er tot op heden niets!

Waar in het verleden nog avondvullende infovergaderingen werden gehouden, wordt op 27 juni voor dit belangrijke dossier een infomoment van amper één uurtje uitgetrokken…  Excuseer, minder dan een uurtje, want ook de plannen voor de nieuwe bestemming/uitbreiding van Guigoven kerk worden toegelicht! Idiotie want deze bestemmingswijziging/uitbreiding staat zelfs niet vermeld in het structuurplan.  De intentie om een tweede en veel groter jeugdhuiscomplex te bouwen in het buitengebied achter de Donnea, anders wel! Voor de duidelijkheid van de lezer, we hebben het hier nog steeds over onze kleine landelijke gemeente Kortessem, meer bepaald in de op één na kleinste deelgemeente Guigoven (ca. 800 inwoners)! De nu gebouwde jeugdlokalen kosten de gemeente 500.000€, maar zijn blijkbaar een kortstondige en tijdelijke oplossing!

U merkt het, dit structuurplan is geen saaie lectuur…

Vermits het gemeentelijk structuurplan in totaal een goeie 200 bladzijden omvat en het voorziene infomoment te beperkt is, wil Sp.a wél haar verantwoordelijkheid nemen. Wie het volledige dossier van het nieuwe gemeentelijke structuurplan wenst te ontvangen stuurt een simpel mailtje met als onderwerp “Structuurplan Kortessem” naar sp.akortessem@gmail.com . We bezorgen u simpelweg het volledige dossier via “wetransfer”. Zo simpel kan het inderdaad!