Midden oktober vorig jaar stelde Ellen Hoebrechts aan de gemeenteraad voor van Kortessem een pleegzorggemeente te maken.

Elke Vlaamse gemeente kan zich namelijk kandidaat stellen als Pleegzorggemeente. En daarmee willen ze zich engageren om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt vlotter aan een thuis te helpen. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente bekend te maken op een laagdrempelige manier en actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen.  . Sommige gemeenten kiezen er ook voor om het engagement van hun pleeggezinnen extra te ondersteunen. Gemeentes beslissen zelf wat binnen hun mogelijkheden ligt om pleegzorg een duwtje in de rug te geven. 

Ellen Hoebrechts:Vermits Kortessem tot de 9 gemeenten behoort die het charter van pleegzorggemeente nog niet ondertekend hebben, al 35 gemeentebesturen deden dit wel, vindt sp.a het hoog tijd om hierin verandering te brengen. Het kost aan de gemeente enkel een inspanning om pleegzorg bekend te maken en te promoten. Nog mooier zou zijn als promotie een geschenkbon te voorzien voor de toekomstige pleegzorger.

De gemeenteraad keurde het Sp.a-voorstel unaniem goed om Kortessem als pleegzorggemeente op de kaart te zetten.  

We mochten tot op heden nog geen enkel bericht ontvangen of de aanvraag al gebeurde en of er al vergaderd werd met Pleegzorg Limburg… Ook in de infobladen van de gemeente werd nog niets vermeld van “pleegzorggemeente Kortessem”…

Het kost nochtans weinig moeite om een beetje promotie te voeren! Stefan Brepoels en Kortessem VV bewijzen dit door handig in te spelen op de actie www.minidevils.be.