De Vlaamse overheid organiseert in 2018 opnieuw een verkiezing van de steden en gemeenten met het sterkste lokale fietsbeleid. De Stad Kortrijk is genomineerd voor de hoofdprijs in de categorie van de centrumsteden én voor de deelaward “Fietsparkeren”. 

In totaal namen 35 lokale besturen deel aan de derde editie van deze wedstrijd waarmee de VSV, de Vlaamse overheid en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts steden en gemeenten willen aansporen om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Negen Vlaamse steden en gemeenten zijn genomineerd als Fietsgemeente/Fietsstad 2018, daarnaast worden zes deelawards en een publieksprijs uitgereikt. Op 5 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het Fietscongres.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Dat we samen met Gent en Sint-Niklaas genomineerd zijn voor de titel “Fietsstad 2018”, bewijst dat we met ons actieplan Kortrijk Fietst de juiste weg zijn ingeslagen. Kortrijk is zichzelf op de kaart aan het zetten met een beleid dat van fietsen en fietsveiligheid een topprioriteit maakt. De resultaten van ons fietsbeleid worden steeds zichtbaarder op het terrein. Aan de hand van sterke promotiecampagnes stimuleren we het fietsgebruik in de stad. Bovendien slepen we ook een nominatie in de wacht voor de deelaward Fietsparkeren. De keuze om vanuit parkeerbedrijf Parko ook een ambitieus parkeerbeleid voor fietsers te gaan voeren, wordt duidelijk geapprecieerd. In december was Kortrijk reeds gaststad voor het allereerste fietsparkeercongres in Vlaanderen. Maar het werk is nog niet af. Dit is een zeer aangename opsteker en stimulans om Kortrijk verder uit te bouwen als fietsstad.”

Waarom Kortrijk?

De kwaliteit van de ingediende dossiers ligt volgens de jury gevoelig hoger dan tijdens vorige edities. De jury motiveert de keuze om Kortrijk te nomineren voor de hoofdprijs als volgt: “Kortrijk is al langer koploper op het vlak van autoparkeren, maar met een duidelijke visie en communicatiestrategie wil ze nu ook de fietsstad van Vlaanderen worden. Met het Charter Werftransport geeft Kortrijk het signaal dat de fiets(veiligheid) belangrijk is. Ook de politie en het parket werken mee aan dit verhaal. Zo is fietsdiefstal prioritair en leidde de verhoging van de snelheidscontroles tot minder auto-fietsongevallen.”

Fietsgemeente/Fietsstad 2018 wil lokale besturen die maatregelen nemen om het fietsgebruik in hun stad of gemeente te bevorderen, in de bloemetjes zetten. Alle Vlaamse steden en gemeenten kregen het voorbije najaar de gelegenheid om hun kandidatuur in te dienen. De VSV peilde bij de deelnemers naar concrete realisaties voor vlotter en veiliger fietsverkeer en hun toekomstplannen inzake fietsbeleid. De kandidaten werden volgens het aantal inwoners onderverdeeld in drie categorieën, per categorie duidde een vakjury onder leiding van de VSV drie genomineerden aan voor de algemene titel van Fietsgemeente/Fietsstad 2018:

- Categorie 1 - meer dan 50.000 inwoners: Gent, Kortrijk en Sint-Niklaas
- Categorie 2 - tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Deinze, Dendermonde en Turnhout
- Categorie 3 – minder dan 20.000 inwoners: Bonheiden, Duffel en Peer

Daarnaast zijn er ook in totaal negen genomineerden voor specifieke awards. Kortrijk is genomineerd in de categorie “Fietsparkeren” samen met Gent en Zwijndrecht.

Bij de genomineerden vindt de komende weken een terreinonderzoek plaats, de resultaten daarvan bepalen welke steden en gemeenten als winnaar uit de bus komen. Naast de prijzen die door de vakjury worden toegekend, is er ook een publieksprijs. Van 21 maart tot en met 27 mei kunnen burgers hun stem laten horen en hun favoriete fietsstad of fietsgemeente aanduiden op de website van Fietsgemeente/Fietsstad 2018.

De winnaars krijgen vanwege de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro die ze kunnen investeren in fietsvoorzieningen.

Meer info: Axel Weydts, schepen van Mobiliteit, 0479 29 93 40
https://www.fietsgemeentestad.be/fietsgemeentestad-2018