De realisatie van een Futurotheek voor woord, beeld, geluid en mensen op de Budatip. De overkapping van de E17 tussen Xpo en Cowboy Henk om Hoog Kortrijk met de stad te verbinden. Een zomerspeelplein in het centrum van elke deelgemeente zoals op de Grote Markt in Kortrijk.

Die drie toekomstprojecten lanceerde team sp.a op 1 mei, onder het motto: ‘Kortrijk is de toekomst’.

Philippe De Coene: ‘Elk van deze voorstellen zijn verregaand op hun manier maar hebben dezelfde ambitie: mensen nog meer bij elkaar brengen. En ze zijn mogelijk als we willen dat ze mogelijk zijn’.


Een Futurotheek op de Budatip

De bib is het kloppende hart van Kortrijk maar zit opgesloten in het te beperkte gebouw aan de Leiestraat. In zijn rapport in 2012 voor een toekomstgericht cultuurbeleid wees Wim Vanseveren al op het belang van een nieuwe bibliotheek. In vergelijking met andere centrumsteden maar ook met sommige plaatsen in onze regio, loopt Kortrijk stilaan achterop. Terwijl onze stad, als kenniscentrum, voortrekker zou moeten zijn.

De nieuwe plaats moet het centrum zijn voor woord, beeld en geluid en wil mensen van overal in en buiten de stad samenbrengen. Het moet de bib van morgen zijn, gericht op de toekomst. Daarom noemen we ze Futurotheek want ze is meer dan een bibliotheek: ze ontsluit met geavanceerde technologie zowel letteren als muziek, foto en film, wetenschap en alle types van media. Maar er is een ook aandacht voor welzijn: overal waar mensen komen, leggen we de link met gelijke kansen en armoedebestrijding.

Kortrijk beschikt over een een ideale locatie hiervoor. Pal in het stadscentrum en uniek gelegen: de Budatip, waarvan het grootste deel van de gronden en gebouwen eigendom zijn van het lokale bestuur (OCMW). Met vernieuwende architectuur wordt het een landmark op een nieuw te ontwikkelen stadsdeel, goed combineerbaar met de prachtige historische site van het hospitaalklooster.

We schatten de kostprijs van het project op 18 miljoen euro, deels te financieren met Vlaamse middelen en met de verkoop van de huidige bibliotheeksite. Dit moet meteen de komende jaren het belangrijkste cultuurproject van onze stad worden.


Kortrijk en Vlaanderen mobiliseren voor een groene overkapping van de E-17

Al jaren piekeren we ons suf over een betere verbinding tussen het centrum en Hoog Kortrijk. Wat in dat debat minder of nauwelijks aan bod komt is het feit dat de twee polen van de stad afgescheiden zijn door een autostrade waar dagelijks duizenden auto’s passeren. Zelfs met een betere verbinding met openbaar vervoer, klieft die autostrade de stad onherroepelijk in twee delen door. Zelfs de beste sneltram of trambus alleen zal daar niet veel aan veranderen.

Daarom willen we een overkapping realiseren bovenop de E17: een dak over de autosnelweg op het tracé tussen Kortrijk Xpo (Doorniksesteenweg) tot bijna aan Cowboy Henk (Lange Munte). Deze overkapping heeft een lengte van ongeveer een kilometer en een breedte van bijna 100 meter. We creëren op deze manier een nieuw park dat Hoog-Kortrijk met de rest van Kortrijk duurzaam en blijvend verbindt en een oppervlakte heeft van bruto 100.000 m² of 10 hectare of 15 voetbalvelden. Dat is nog groter dan het nieuwe stadsgroen Ghellinck in Bissegem in ontwikkeling en bijna vier keer het nieuwe ecologische stadspark op Kortrijk-Weide (2.5 ha). 

De groene overkapping zou ontwikkeld kunnen worden tot een Central Park met uitrustingen voor wandelaars, fietsers, recreanten, sporters, gezinnen en spelende kinderen. Een ecologische site ook, met ruimte voor natuurontwikkeling. Dit stadsproject brengt zuurstof in plaats van stikstof en fijn stof, en rust en stilte in plaats van lawaai en opjagend geraas.

Dit is een megaproject, waarvan we de uitvoering begroten op 150 miljoen euro. Daarom is het belangrijk om de bevolking van Kortrijk en de bevoegde instanties van het Vlaamse Gewest hiervoor te mobiliseren. Er is alleszins interesse, zeker bij de duizenden gezinnen die in de vele woonwijken aan beide kanten van dit lange stuk E17 wonen. Zo bleek alleszins al uit Kortrijk Spreekt op Toer in deze wijken. Maar het is ook een antwoord op het structurele en historische gebrek aan groene en recreatieve ruimte zoals onlangs nog bleek uit de Stadsmonitor.


De deelgemeenten spelen mee: een Zomerspeelplein op de 7 dorpsplaatsen 

Kortrijk was in 2013 de eerste centrumstad in Vlaanderen die een speelplein op een Grote Markt installeerde en daarmee koos voor spelende kinderen in plaats van auto’s. Na 5 jaar is dit zomerspeelplein uitgegroeid tot een jaarlijks succes bij kinderen, hun ouders en oma’s en opa’s. En niet te vergeten, ook de horeca en de handel varen er wel bij.

Dit project moet ook mogelijk zijn in alle deelgemeenten. Sp.a stelt dan ook voor dat elk dorp een Zomerspeelplein krijgt. Overal zijn er centrale pleinen met horeca, ook hier is extra speelruimte op zijn plaats. Gedurende de zomermaanden kan er vrij gespeeld worden op de zomerspeelpleinen. Ouders vinden rust in de kleurrijke omgeving met groen, zitbanken of op een terrasje.

Voor de realisatie van het speelplein wordt volgens de principes van duurzaamheid gewerkt:

- De speeltoestellen worden achteraf ingezet voor de realisatie van nieuwe speelpleinen of kunnen

per editie op een ander zomerspeelplein ingezet worden. Zo krijgt elke deelgemeente jaarlijks andere

speeltoestellen.

- Het hout van de zandbak wordt meerdere jaren gebruikt voor het bouwen van de

zomerspeelpleinen.

- Het zand kan hergebruikt worden voor nieuwe of te renoveren speelpleinen.

Met nog geen 200.000 euro aan nieuwe investeringen kan zo een duurzame investering in kinderen, gezinnen en lokale economie gerealiseerd worden.

Voor meer info: Philippe De Coene 0477/45 32 32