Op zondag 6 november heeft minister van jeugd Sven Gatz voor de tweede maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uitgereikt. Het label heeft roots in de internationale Child Friendly Cities beweging gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag omzetten in concreet beleid op alle terreinen waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen. Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Bert Herrewyn, schepen van Jeugd, is trots dat 'zijn' stad de titel 'Kindvriendelijke stad' mag voeren voor de komende 6 jaar: "Het label behalen was voor ons niet het doel op zich. Ik vond de weg er naar toe het meest belangrijk voor onze stadsorganisatie. Het plaveien van de weg richting een kindvriendelijk Kortrijk gaf ons de kans om zoveel mogelijk diensten en medewerkers te leren een kind- en jongerenvriendelijke bril op te zetten. Dit met als basis wat kinderen en jongeren zelf aangeven belangrijk te vinden in hun wijk, schoolomgeving, stad. De belangrijkste motivatie was dus: Oor hebben voor de mening van onze jongste inwoners en oog hebben voor een kindvriendelijke toekomst levert een leefbaar Kortrijk op voor iedereen."

Vincent Van Quickenborne, burgemeester: "Eén van de engagementen in het Plan Nieuw Kortrijk is om te streven naar een stad die kinderen en jongeren de ruimte geeft die ze nodig hebben. Daarom maakt onze stadscoalitie werk van voldoende kwaliteitsvolle speelruimte in de stad en in het groen: van speelstraten tot speelbos."

Kindvriendelijk Kortrijk 

Eigenlijk verschillen kinderen niet zo hard van volwassenen. Ze hebben een brede kijk op de stad en kunnen op een genuanceerde manier ideeën en voorstellen formuleren. Veel volwassenen denken te weten wat kinderen willen, terwijl Kortrijk vooral wil kijken en luisteren naar wat kinderen en jongeren zelf voorstellen. Voor hen is ‘leven in een stad’ een dagelijkse realiteit. Ze gaan naar school, hebben hobby’s, moeten zich verplaatsen, zoeken ontspanning,… Ze wonen in onze stad en kunnen vaak haarscherp benoemen wat ze goed vinden of hoe ze zaken anders zouden aanpakken. Als we ruimte geven aan hun voorstellen en ideeën dan is Kortrijk goed op weg om een open, warme en aangename stad te worden voor alle inwoners.

Belangrijk is dat kinderen, jongeren en ouders dus zelf prioriteiten naar voor hebben geschoven. De komende jaren zullen acties en projecten zich clusteren rond vier thema’s: 


1. Publieke ruimte: We willen publieke ruimtes (zoals parken, pleinen, buurten, straten) die kinderen en jongeren uitnodigen om er te verblijven en waar ze de wereld leren kennen.
2. Mobiliteit: Kinderen en jongeren moeten zich veilig en autonoom kunnen verplaatsen doorheen de stad.
3. Inspraak: We willen kinderen en jongeren goed informeren over en betrekken bij het stedelijk beleid en hen de kans bieden om een bepalende rol te spelen bij beleidsbeslissingen.
4. Netwerk uitbouwen: We zijn ervan overtuigd dat nauwe samenwerking tussen lokale kind- en jongerengerichte partners zoals scholen, jeugdvoorzieningen en vrijetijdsactoren onmisbaar is om een sterk kind- en jongerengericht beleid uit te bouwen.

De voorbije jaren leverde Kortrijk al heel wat inspanningen. Enkele voorbeelden van concrete acties: Jong Kortrijk Spreekt (budgetgames), nieuwe jeugdraad, experiment met de schoolstraat aan Pius X, charter werftransport (veilige schoolomgeving), activeren met wildebras, pretmobiel, buurtsport, speelstraten, ... 

Dit vond de jury sterk in het dossier van Kortrijk:

- Kortrijk kiest als één van de eerste steden en gemeenten in Vlaanderen voor een programmaregisseur die op een integrale manier werkt aan de kindvriendelijkheid van de stad.
- De stad heeft een duidelijke visie die men overtuigend en organisatiebreed doorzet tot op actieniveau. Men doet substantiële investeringen en heeft een groot engagement opgenomen om de lokale strategie kindvriendelijkheid op lange termijn uit te voeren.

Meer info; Bert Herrewyn, schepen van Jeugd, 0496 25 81 54