Kinderopvang.kortrijk.be” is een handige en overzichtelijke website met een actieve zoekmachine die vraag en aanbod optimaal verbindt. Tal van steden en gemeenten in de provincie hebbenal interesse laten blijken.

Stad Kortrijk wil ervoor zorgen dat het aanbod kinderopvang in de stad niet alleen voldoende groot is, maar ook toegankelijk voor iedereen. De lancering van een nieuwe digitale Kinderopvangzoeker zorgt ervoor dat ouders op een vlotte manier een actueel overzicht krijgen van de vrije opvangplaatsen. Dat maakt de zoektocht naar een plek voor hun (toekomstig) kindje eenvoudiger maken.

Philippe De Coene:  ‘In Kortrijk zijn er 93 voorschoolse opvangvoorzieningen verspreid over groepsopvang en kinderopvang. Zij bieden in totaal ruim 1200 opvangplaatsen aan. We zijn ervan overtuigd dat we met deze Kinderopvangzoeker een mooie tool ontwikkeld hebben om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Ouders die moeilijk hun weg vinden in de digitale wereld, kunnen in Kortrijk nog steeds terecht in het Sociaal Huis met hun vraag naar kinderopvang. Daar zal één van de medewerkers samen met hen op zoek gaan. Als de vraag te complex is, dan kan onze brugfiguur Kinderopvang bovendien ingeschakeld worden om samen met de ouders een passende oplossing te vinden.’

Meer info; Philippe De Coene 0477 45 32 32