XIU organiseerde voor het derde jaar op rij de FLUODAG. Op 12 november riep XIU alle scholen, bedrijven, gemeentes, verenigingen, politiezones en burgers op om het belang van zichtbaarheid in het verkeer, zeker voor fietsers en zeker nu de dagen weer donker worden, in de kijker te zetten.

Stad Kortrijk ontving op deze FLUODAG een XIU-FLUOeend en wordt eveneens uitgeroepen tot XIUgraag-stad.

In coronatijden hebben alsmaar meer mensen de fiets (her)ontdekt. XIU juicht dit toe en benadrukt tijdens de derde editie van de fluodag het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Om zoveel mogelijk gemeentes, bedrijven, politiezones, verenigingen en scholen alert te maken voor verkeersveiligheid, deed XIU dit jaar opnieuw de 5 Vlaamse provincies aan. 

Stad Kortrijk ontving op deze FLUODAG ook een XIU-FLUOeend en werd eveneens uitgeroepen tot XIU graag-stad.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Zichtbaarheid in het verkeer is levensbelangrijk. We zijn dan ook heel blij en trots dat de XIU fluodag neerstrijkt in Kortrijk. Dergelijke initiatieven verdienen al onze steun. In Kortrijk is verkeersveiligheid een absolute topprioriteit en dat zal het blijven. Er staan nog heel wat grote infrastructurele projecten in de steigers de komende jaren maar ook kleinere acties met fietslichtjes en dergelijke komen er nog aan.”


Over XIU-vzw


Op 12 november 2008 zaten vertegenwoordigers van een 8-tal ouderverenigingen van secundaire scholen uit het Kortrijkse voor het eerst samen. De aanleiding was een aantal tragische ongevallen met jonge fietsers in het Kortrijkse, vaak veroorzaakt door het niet-zichtbaar zijn van de fietser. Geconfronteerd met de gevolgen en het verdriet die deze ongevallen in onze scholen, gezinnen, vriendenkring enz. veroorzaakten, besloten we toen onze inspanningen te bundelen teneinde er alles aan te doen om onze jonge fietsers zichtbaarder en veiliger door het verkeer te loodsen.
 Sinds die dag ijvert XIU samen met ondertussen meer dan 218 Vlaamse secundaire scholen en ouderverenigingen om jongeren te sensibiliseren en te motiveren om zich bij donker en duister weer meer zichtbaar te maken in het verkeer.

XIU doet dit door fluo en retroreflecterend materiaal op een ludieke en creatieve manier in de scholen onder de aandacht te brengen van jongeren. XIU wil zo het maatschappelijk draagvlak voor het dragen van zichtbare kledij en retroreflecterend materiaal bij de jeugd vergroten.

Meer info: 


- Axel Weydts, schepen van Mobiliteit, 0479 29 93 40
- Isabelle Vercruysse, voorzitter XIU-vzw, 0496/52.81.91
- Ginette Feys, ondervoorzitter XIU-vzw, 0485/46.88.68
www.xiu-jtvoi.org