Terwijl minister Homans ondanks alle gekronkel met alternatieve feiten er niet in slaagt de armoede aan te pakken, bewijst OCMW-voorzitter Philippe De Coene in Kortrijk dat een efficiënte aanpak van armoede wel mogelijk is.

In Kortrijk wonen naar schatting één op de zeven mensen in armoede. Dat was voor Philippe De Coene, sp.a-schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter meer dan voldoende reden om van de aanpak van armoede een prioriteit te maken. Dat deed hij niet enkel met woorden, maar ook met cijfers. Zo maakte het stadsbestuur er 5,5 miljoen euro per jaar voor vrij. Bijna evenveel dus als minister Homans voor heel Vlaanderen vrijmaakt.

Zijn plan om de armoede aan te pakken werd opgesteld in samenspraak met de lokale afdeling van het Netwerk tegen Armoede en beoordeeld door een honderdtal Kortrijkse verenigingen. Het resultaat is een concreet actieplan met tientallen grotere en kleinere acties.

Zo werken ze bijvoorbeeld met brugfiguren, die zelf contact opnemen met de mensen in kwestie. Zo komt er zelfs een mobiel gemeentehuis. Dat zal naar alle buurten van de stad trekken om op de vragen van inwoners te antwoorden. Antwoorden staan er ook in het glossy magazine Sien, een blad voor de doelgroep dat dat vier keer per jaar wordt uitgegeven en gratis verspreid. 

Bovendien bleef het niet bij de uitwerking van een plan. "We hebben niet alleen een plan uitgewerkt met heel wat respect voor mensen in die situatie”, legt De Coene uit in De Morgen. “We kunnen tegelijkertijd ook de sterkste activeringscijfers voorleggen. Uiteraard moedigen we die mensen aan om werk te zoeken en zelf uit hun situatie te geraken. Maar we doen dat niet in een reprimandesfeer, zoals dat nu vaak bon ton is. We doen dat door hen als volwaardige mensen te zien en naar hen te luisteren."

De aanpak van Philippe De Coene blijkt in elk geval te werken. Volgens alle cijfers die beschikbaar zijn zou de armoede in Kortrijk dalen.