De Topstukkenraad formuleerde een positief advies aan minister Gatz over een mogelijke opname van de Kortrijkse theaterdecors, de Dubosq-collectie, in de Topstukkenlijst. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Vlaams volksvertegenwoordigster Tine Soens (sp.a) stelde aan de minister zelf. Een opname in de lijst gebeurt omwille van bijzonder archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. 

De decors van de hand van Albert Dubosq (1863-1940) vormen een schat van scenografische glorie. Het gaat over 30 repertoire decors die gebruikt werden  in onder meer de opera’s als Carmen en Aïda. De decors dateren uit de periode van 1913-23, maar stralen de Belle Époque en negentiende-eeuwse romantiek uit. Door de kwaliteit van het schilderwerk  doorstonden de decors de tand des tijds. Albert Dubosq was de leerling van vier gerenommeerde Parijse decorateurs en was dat ook zelf, met de erkenning voor zijn eigen accenten.

Door de opname in de Lijst gelden beschermingsmaatregelen voor fysische ingrepen. Men kan bovendien restauratiesubsidies aanvragen die tot 80% van de kosten dekken voor conservatie- en restauratiewerken. De minister vertelt wel dat niet alle ensembles zullen worden opgenomen in de Lijst, wat niet afdoet aan de waarde van deze stukken.  De reden daarvoor is dat zij minder beschouwd worden als typische ‘Dubosq-producties’. Er zullen uiteindelijk een vijftal representatieve stukken in de Topstukkenlijst komen.  De Raad buigt zich nu over dewelke dat zullen worden.

Bekijk hier de reportage van WTV.