De Gezinsbond pleit naar aanleiding van de cijfers die ze berekende voor een grondige studie die de échte kosten van kinderen in kaart brengt. “Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn”, zegt Bart Van Malderen. “De druk op jonge gezinnen vandaag is enorm hoog. Als de nieuwe regering maatregelen gaat nemen die nog meer gaan wegen op het gezinsbudget is dat geen goed idee. Met een gezinstoets, die werkt zoals de armoedetoets, kunnen alle maatregelen die de regering neemt aftoetsen op het principe ‘wordt een gezin hier beter van.’ Op die manier kunnen we de kosten voor gezinnen beter onder controle houden. En dat is noodzakelijk in een samenleving die wilt dat alle kinderen evenveel kansen hebben om gelukkig en gezond op te groeien.” “De facturen van de nieuwe Vlaamse regering worden nu hoofdzakelijk doorgeschoven naar de gezinnen. Gezinnen die het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden. Denk maar aan onderwijs, openbaar vervoer, kinderopvang, het inschrijvingsgeld voor verenigingen, de waterfactuur, en ga zo maar door. Een paar euro hier, een flinke som daar. Tel alles op en je komt aan een aanzienlijke hap uit het gezinsbudget”, aldus Bart Van Malderen. Twee stromen

“En dat is een politieke keuze. Het is een kwestie van welke dingen je belangrijk vindt. Is het belangrijk om elk jongere een gelijke kans te geven op hoger onderwijs en geen extra financiële drempels in te bouwen? Of creëren we een onderwijs met twee stromen, voor kansarmen en kansrijken? Vinden we het als maatschappij belangrijk dat kinderen leren zwemmen op school, of is dat iets dat door een dure privé-leraar op een woensdagnamiddag moet gebeuren?” “Daarom is het een goed idee om de situatie van gezinnen met kinderen vandaag te kennen. Wat mag je als ouder verwachten? En kan je er op zijn minst op vertrouwen dat de regering je niet straft voor het hebben van een gezin met kinderen die je alle kansen wil geven? sp.a wil geen overheid die wordt gereduceerd tot een kassier die alleen nog ontvangt en niet langer investeert in mensen. sp.a wil een overheid die hen springplank aanbiedt in plaats van slagbomen op te trekken op elke hoek van de straat. Ik ben dan ook benieuwd naar een antwoord van deze Vlaamse regering in de septemberverklaring op ons voorstel van een gezinstoets”, besluit Bart Van Malderen.