Het gemeentebestuur van Zwevegem wil de Kouterwijk grondig renoveren in 2016 en 2017. De Hugo Verrieststraat, de Peter Benoitstraat, De Albrecht Rodenbachstraat en de Hendrik Consciencestraat krijgen een gelijkaardig profiel als het vernieuwde deel van de Ellestraat. Ook de Kouterstraat krijgt een nieuw wegdek, met rode asfalt aan de school. Zo wordt de oudste wijk van de gemeente opgefrist, komt er meer parkeerruimte en worden de nutsleidingen ondergronds gebracht. De Gemeenteraad gaf op 22 februari 2016 de goedkeuring voor de eerste fase, een investering van ongeveer €165.000. "De vernieuwung van de kouterwijk is opgesplitst in twee fases, legt Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (sp.a) uit. In eerste instantie nemen we de kouterstraat onder handen. We profiteren van de werken die voor de school nodig zijn om het hele stuk tussen de Consciencestraat en de Ommegangstraat aan te pakken. We brengen de nutsleidingen ondergronds, Moderniseren de openbare verlichting en zorgen voor een nieuwe asfaltlaag. Net als in andere schoolomgevingen kiezen we ook hier voor een rode asfaltstrook aan de toegang van de school". Aanvangkelijk was het de bedoeling om de volledige wijk in 2016 te renoveren. Schepen Desloovere, het dossier hiervoor was al voorbereid door het studiebureau eind 2015 maar toen bleek de strakke timing niet voor alle nutsleidingen haalbaar. Daarom hebben we het project in twee moeten splitsen. Zoals gezegd, starten we met de kouterstraat in 2016, de andere straten komen volgend jaar aan de beurt. de Schepen hoopt de vervolgdossiers al in april 2016 aan de Gemeenteraad te kunnen voorleggen.   

Marc Desloovere                                                                                                                                                                                                                     Schepen openbare werken, nutsvoorzieningen, patrimonium en preventie                                                                                                              marc.desloovere@zwevegem.be