Erpe-Mere staat al ver met de inkapseling van het OCMW in de gemeente en die hervorming wordt door de huidige meerderheid voorgesteld alsof hierdoor meer middelen vrijkomen voor armoedebestrijding, zegt sp.a-ster Anja Vanrobaeys. Uiteraard heb ik niets tegen efficiëntiewinst door bijvoorbeeld gezamenlijke aankopen, maar voor mij moet de verdere inkanteling van het OCMW in de gemeente tijdens de volgende legislatuur gepaard gaan met de nodige budgettaire garanties voor reële armoedebestrijding. Garanties die ik momenteel veel te weinig zie. Integendeel, terwijl het gemeentebudget opliep tot ongeveer 20 miljoen euro, bleef het OCMW-budget staan op 1,5 miljoen euro per jaar. Meer nog, tijdens deze legislatuur werden regelmatig overschotten van het OCMW overgeheveld naar de gemeente. 

Volgens de recente cijfers van Kind en Gezin steeg bij ons de kinderarmoede van 4,51% naar 4,76%. Frappanter echter zijn het aantal gezinnen met betalingsmoeilijkheden (2017) die met 11% in Erpe-Mere toch wel boven het Vlaams gemiddelde van 9% uitstijgen. 

Hoewel een structurele aanpak van armoede van de federale en Vlaamse regering moet komen, kan ik alleen maar  - uit de net gepubliceerde cijfers over kinderarmoede en aantal mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen - vaststellen dat die schromelijk tekortschieten. Daardoor worden een aantal verantwoordelijkheden naar het lokaal niveau verschoven, vervolgt ze, want voor mij zijn we pas rijk als niemand arm is. Zelf verder inzetten op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, via het Sociaal Verhuurkantoor en gemeentelijke huurpremies, zal dan ook noodzakelijk zijn. 

Maar armoede bestrijden is meer dan financiële steun. Ik pleit er dan ook voor de noden in kaart te brengen samen met de mensen in armoede en voor de komende legislatuur een hoger budget vast te leggen voor reële armoedebestrijding dat wordt bewaakt door een schepen van Armoedebestrijding. Nu de gemeenteraad ook OCMW-raad wordt, wil ik in ieder geval garanderen dat besparingen door efficiëntiewinsten opnieuw worden geïnvesteerd in meer en beter sociaal beleid. Want iemand een menswaardig bestaan garanderen, is heel anders dan een koers of zomerconcert organiseren.