Heel concreet vragen ze om betere controles uit te voeren aan de hand van praktijktests. Daarbij worden mensen van allochtone origine uitgestuurd om zogezegd deel te nemen aan sollicitatieprocedures en wordt zo nagegaan of er sprake is van discriminatie.

Een andere optie is om, zoals bij het onderzoek van het Minderhedenforum, een aanvraag te doen als klant en daarbij na te gaan of er wordt ingegaan op discriminerende aanvragen. Indien uit deze tests blijkt dat de bedrijven in kwestie zich schuldig maken aan discriminatie moet er ook hard opgetreden worden.

Meryame Kitir en Yasmine Kherbache zullen de betrokken ministers in de Vlaamse en federale regering aan de tand voelen in de respectievelijke parlementen en hen vragen om niet langer lijdzaam toe te zien maar om concrete actie te ondernemen.