Daniel heeft op zondag 5 november 2017 onderstaand perscommuniqué verspreid:

Naar aanleiding van het kraken van een pand aan het Stapelplein en de ‘raid’ door 20 à 25 personen op deze woning afgelopen vrijdagavond, wil burgemeester Daniel Termont (sp.a) nog eens heel duidelijk zijn standpunten geven.

“Eerst, in het algemeen: ik heb altijd gezegd dat ik vind dat een burgemeester sneller moet kunnen optreden als een bewoond pand wordt gekraakt. Ik blijf daar bij. De huidige en nieuwe wetgeving laat mij dit echter niet toe. Een aantal mensen lijkt aan mijn standpunt te twijfelen, gewild of ongewild. Voor hen: het kraken van een bewoond pand is voor mij onaanvaardbaar! Veel duidelijker kan ik niet zijn. Het pand aan het Stapelplein is volgens politie en parket echter niet bewoond.

 Het is nog altijd wachten tot de nieuwe (federale) wet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad om de politie toe te laten ook echt te kunnen optreden tegen het kraken van bewoonde panden. Het wordt evenwel heel belangrijk om telkens te kunnen bepalen of het om een bewoond of om een onbewoond pand gaat. Ik vrees dat zelfs in de nieuwe wet de criteria niet duidelijk genoeg zullen zijn om te bepalen wanneer een pand effectief bewoond is. Indien het om een onbewoond pand gaat, kan enkel de eigenaar een klacht indienen en gelden er wettelijke termijnen - ook met de nieuwe wetgeving.”

 Voor verdere gedetailleerde informatie over het specifieke geval van het gekraakte pand aan het Stapelplein moet de burgemeester noodgedwongen op de vlakte blijven. “Of het nu bewoond is of niet, de oude wetgeving is nog geldig, de eigenaar moet dus de standaard-procedure opstarten bij de Vrederechter. Aangezien er een gerechtelijk onderzoek loopt ten aanzien van diverse feiten en personen, kan en mag ik daarover verder geen uitspraken doen.”

Over de zogenaamde ‘raid’ is Termont ook duidelijk. “Dit is onaanvaardbaar. Dit is het Westen, niet het Wilde Westen. Wij hebben goed functionerende politiediensten en een uitgebreid gerechtelijk apparaat om misdrijven en misdaden aan te pakken. Iedereen heeft recht op zijn mening, maar ik mag – en wil – vanzelfsprekend niet toelaten dat particulieren zelf de wapens opnemen. Als we dat toestaan, zelfs maar oogluikend, laat staan formeel, dan zitten we op een hellend vlak richting wetteloosheid. De mensen moeten goed beseffen dat, in dat geval, niemand nog langer wettelijk beschermd zou zijn.

 Maar ook het gedrag van sommige Roma tegenover een ploeg van de VRT, waarbij de wagen van de VRT werd klem gereden en de journalisten bedreigd werden, is onaanvaardbaar. Het parket heeft onmiddellijk gevraagd aan de korpschef van politie om hier tegen op te treden. Dit is geen gedrag dat wij in Gent kunnen tolereren.”