Raadslid Guy Reynebeau (sp.a) deed in de gemeenteraadscommissie Cultuur het voorstel om van deze succesformule gebruik te maken om via initiatie kinderen warm te maken voor de muziekacademie. Cultuurschepen Annelies Storms reageerde enthousiast en toonde zich bereid het voorstel te willen onderzoeken. Bij een volgende editie zou het dan mogelijk worden dat kinderen en jongeren, en bij uitbreiding iedereen die 'goesting' heeft op deze wijze gestimuleerd en gemotiveerd worden tot meer actieve muziekbeleving.