Kristien Vingerhoets is door de leden van sp.a Hemiksem deze avond unaniem verkozen tot lijsttrekker en kandidaat voor het burgemeesterschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Sp.a Hemiksem heeft daarmee een primeur in de Hemiksemse politiek: nog nooit heeft een vrouw in deze de gemeente de lijst getrokken en zich kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap.

Kristien Vingerhoets is dan ook niet zomaar een vrouw. In 2018 zal ze al 18 jaar en dus drie legislaturen ervaring hebben als schepen. Telkens heeft ze zware bevoegdheden onder haar hoede genomen zoals openbare werken, onderwijs, financiën, personeel, wonen, ruimtelijke ordening, enz.

Ze kan bovendien een mooi palmares voorleggen. Zo zal 15 jaar op de post financiën op het einde van deze legislatuur geresulteerd hebben in een gemeente die nagenoeg schuldenvrij is én kunnen de belastingen ook verlaagd worden. ‘Een begroting op orde is geen doel op zich’, zo zegt ze zelf, ‘het is een middel om degelijk beleid te kunnen voeren dat onze inwoners ten goede komt. Door onze financieel gezonde situatie kunnen we als gemeente nuttige investeringen doen – denk aan nieuwe scholen, Depot Deluxe, de grondig vernieuwde sportinfrastructuur, goed aangelegde fiets- en voetpaden, aankoop van open ruimte en aanleg van parken, … – en ook degelijke diensten aanbieden aan onze inwoners, zoals een eigen rusthuis, gemeentescholen, sportkampen en subsidies aan verenigingen, witte tornado’s die het zwerfvuil te lijf gaan, enz.’

Op dat elan wil Kristien de komende jaren en ook na de verkiezingen van 2018 verder werken, als het kan als burgemeester. ‘Ik ben in de politiek gegaan en bij sp.a actief geworden, omdat ik de mensen, álle mensen, vooruit wil zien gaan. Daarvoor heb je goed draaiende gemeente nodig. Een gemeente die als smeerolie voor het gemeenschapsleven dient. Een gemeente die mensen en verenigingen, jongeren en ouderen, rasechte Hemiksemnaren of nieuwe inwoners, hier en daar dat extra duwtje in de rug geeft. Daar wil ik mij mee achter zetten!’.

‘Onze partij is een (h)echte ploeg en ik ben fier om van dit jong maar toch reeds ervaren team de kopman te mogen zijn. We gaan ons met een verscheiden en sterke lijst aan de kiezer presenteren.´