De gemeenteraad besliste om haar reglement tot ophaling van het GFT-afval (groene containers) aan te passen. Hierdoor kunnen eindelijk scholen en instellingen zonder domicilieadres voortaan toch een GFT-sticker bij de gemeente aankopen.

Toch vindt SP.a het een onrechtvaardige beslissing.

Scholen zonder domicilieadres (dus alle scholen, uitgezonderd het gemeentelijk basisonderwijs) kunnen een GFT-sticker kopen aan het normale tarief van 40 € (120 l) en 15 € (40 l). Instellingen, die geen domicilie in Kortessem hebben en geen milieubelasting betalen zoals  mensen met een tweede verblijf, seizoensarbeiders, zelfstandigen en KMO’s,  kunnen een GFT-sticker kopen tegen een verhoogd tarief van 90 € (120 l) en 40 € (40 l). Publieke gebouwen, die gratis een GFT-sticker krijgen worden met naam vermeld in het aangepast reglement.  SP.a vindt de verhoogde GFT-tarieven een onrechtvaardige maatregel. SP.a-raadslid Ellen Houbrechts: “Alle parochiezalen en CADO ontvangen gratis stickers, terwijl de voetbalverenigingen, het vrij en het gemeenschapsonderwijs de stickers moeten betalen vermits ze niets met de gemeente te maken hebben, geen publieke functie zouden hebben...? Twee maten en twee gewichten. Trouwens midden in het jaar wijzigt het schepencollege nu de prijzen. KMO’s en zelfstandigen die nog een sticker moeten kopen, moeten vanaf nu i.p.v. 40€ opeens 90€ betalen. Iedereen is blijkbaar niet gelijk voor de wet in Kortessem.”