Güler Turan stelde Europees Commissaris Cecilia Malmström kritische vragen over CETA en TTIP tijdens haar bezoek aan de Kamer. De voorlopige inwerkingreding van CETA bleek een heikel punt.

Tijdens het in oktober geplande bezoek aan Brussel van de Canadese premier, Justin Trudeau, zal normaal gezien het omstreden vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada ondertekend worden. Wanneer nu ook de Europese Raad en het Europese Parlement groen licht geven, zal CETA voorlopig in werking treden. Volgens Güler Turan worden de parlementen van de lidstaten zo buitenspel gezet. Ze vroeg Malmström daarom welke onderdelen van het verdrag in werking zullen treden en benadrukte dat het omstreden investeerdersgeschillenmechanisme onder geen beding in werking mag treden zonder dat de nationale parlementen zich hierover hebben uitgesproken.

U kan de tussenkomst van Güler Turan nalezen op pagina 11 van dit verslag: