De sluiting van de Van der Weyden-tentoonstelling is geen geïsoleerd feit. De afgelopen vier jaren hebben de KMSKB en het Jubelparkmuseum een brokkenparcours afgelegd, meent de Brusselse politica en intiatiefneemster van het MAK Brussel Yamila Idrissi. Ze pleit voor een andere beheersstructuur voor de grote Brusselse musea. 

Kroniek van een aangekondigd debacle:

- In 2009 liepen 842 schilderijen van oude meesters in het depot van het KMSKB schade op omdat de luchtvochtigheid te hoog was.

- Eind januari 2011 werd de vleugel voor Moderne Kunst van het KMSKB onder luid protest gesloten. Meer dan 4000 schilderijen, 7000 tekeningen en 1500 beeldhouwwerken verdwenen in het depot.

- Vorig jaar werd de prestigieuze expositie ‘Dalí, Magritte, Miro. Het surrealisme in Parijs’ op het laatste moment geannuleerd wegens besparingen.

- Kort daarop werd de Klimtexpo ter ere van de 150ste verjaardag van de schilder in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis geannuleerd. Ondanks de aanwezigheid van het Stocletpaleis, het absolute meesterwerk van de Wiener Secession, in Brussel viel Brussel hier weer uit de boot.

- Onlangs, in september, kwam aan het licht dat vier gebrandschilderde glasmedaillons werden gestolen uit het Jubelparkmuseum en werden er vragen gesteld bij de veiligheid, de toestand van de depots en de efficiëntie van de inventarissen.

- In oktober moesten de Japanse toren en het Chinees paviljoen, beide deel van het Jubelparkmuseum, sluiten wegens bouwvalligheid.

- Vorige week kregen we dan te horen dat de toptentoonstelling over de Vlaamse primitief Rogier van der Weyden, met werken in bruikleen uit de meest gerenommeerde buitenlandse musea, een maand na haar opening voortijdig gesloten wordt wegens kans op waterschade. 

Voor Vlaams parlementslid voor Brussel Yamila Idrissi is het duidelijk dat de schade bijzonder groot is. “Er bestaat geen twijfel over het feit dat de sluiting van de Van der Weyden-tentoonstelling leidt tot een financieel debacle voor het KMSKB.” De kosten voor het bruikleen en de verzekering alleen al worden op 1 miljoen euro geraamd. Bovendien loopt het museum 60.000 tickets, of 600.000 euro aan ticketinkomsten mis.

“Naast de financiële implicaties, bewijzen we hiermee ook dat we op provinciaal en niet op internationaal niveau meespelen”, meent Idrissi. Internationale studies plaatsen Brussel naast andere steden zoals Parijs, Londen en Rome in de categorie historische wereldsteden maar Brussel weet het aanwezige potentieel niet te verzilveren. De internationale imagoschade is enorm. Musea als het Prado, het Louvre, de National Gallery of het Metropolitan Museum zullen wel twee keer nadenken voor ze nog een werk uitlenen aan het KMSKB. De kans bestaat dat ze Brussel in de toekomst links zullen laten liggen. “Tenzij dit een originele manier is om het Belgisch surrealisme te promoten in België en in het buitenland, vind ik dat we hier toch wel van een juridisch zware fout kunnen spreken”, besluit Idrissi.

Yamila Idrissi stelt zich luidop de vraag of het beheer van de federale instellingen niet herbekeken moet worden en roept op om op het bevoegde niveau een museale visie uit te tekenen. Ze stelt voor om een andere beheersstructuur uit te werken voor de grote Brusselse musea. “We moeten kijken of het mogelijk is om het wetenschappelijke beleid (onderzoek, conservatie, aankoopbeleid, pedagogisch beleid,…) los te koppelen van het beheer van de gebouwen, het personeelsbeheer en het management. De federale wetenschappelijke instellingen moeten zich bezighouden met de core van hun opdracht, dat is het runnen van een museum als een wetenschappelijke instelling”.