De Kruidtuin krijgt volgend jaar een grondige renovatie. Een historische reconstructie van de oorspronkelijke Kruidtuin is niet meer mogelijk -er zijn te veel ingrepen gedaan die onomkeerbaar zijn- maar met de vernieuwingen wil het stadsbestuur wel het maximum uit de Kruidtuin halen.

'De Dodoenstuin, een hoekje in de Kruidtuin, krijgt een nieuwe invulling, waarbij de hopplant als inspiratie gold', vertelt Fons Van Dam van de dienst Natuur- en groenontwikkeling. 'Er komen zes vakken in de vorm van hopbladeren, waarin we verschillende kruidensoorten een plaatsje geven.'

De nieuwe invulling van de Kruidtuin zorgt voor een ruimere speelzone, een horecazaak, een vast podium en moderne afsluitingen. 'Er komt ook een extra toegang die de doorgang voor de studenten van de hogeschool naar de gebouwen aan de Kruidtuin vergemakkelijkt', zegt schepen van Natuurontwikkeling en -behoud Karel Geys (sp.a). 'Door een vast podium kan ook de rest van het park beter aangelegd worden, er hoeft dan niet meer met vrachtwagens door gereden worden om een podium te installeren.'

De werken zullen in stappen gebeuren, zodat het park altijd open blijft voor het grote publiek. Het eind van de werken is gepland in 2012. De kostprijs bedraagt 4,6miljoen euro.