Het gemeentebestuur van Laakdal en AWV maken het kruispunt Blaardonk –Grote Steenweg (N127) in Varendonk veiliger. Vanaf dinsdag 2 mei wordt het kruispunt volledig heringericht. De wegbeheerder (AWV) zal er de rijweg iets verbreden, om middeneilandjes en een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan te leggen. Zo zullen de fietsers de rijweg voortaan op een veilige manier in twee keer oversteken en wordt de snelheid van het verkeer ter hoogte van het kruispunt afgeremd. “Een enorme verbetering”, stelt schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels tevreden vast. “Vele schoolkinderen en toeristen gebruiken immers deze oversteek,” Daarnaast zal AWV ook de rijweg en de fietspaden aan het kruispunt vernieuwen.

Op dit kruispunt plaatste het gemeentebestuur vorig jaar al een verlichtingspaal om de zichtbaarheid van en op het kruispunt te verbeteren. Tegelijkertijd werd ook de openbare verlichting vernieuwd.Maar voor Frank was dit nog maar het begin. Hij  startte een PCV (provinciale commissie verkeersveiligheid) dossier op om de veiligheid nog te verhogen. 

 De werken beginnen vanaf dinsdag 2 mei langs de kant richting Laakdal. Fietsers komende vanaf Zammel richting Veerle moeten via de gemeenteweg de omleiding volgen. Gemotoriseerd verkeer heeft beurtelings doorgang dmv verkeerslichten. Alle verkeer komende van Blaardonk krijgt beurtelings doorgang via de verkeerslichten. Deze eerste fase zal duren tot eind mei. Daarna wordt er gewerkt langs de kant richting Westerlo. Blaardonk wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Gemotoriseerd  verkeer dient de omleiding te volgen via Veerle en fietsers krijgen toegang tot een omleiding via een wandelweg. De werken zullen ongeveer twee maanden duren.