In de zomer van 2013 werd het kruispunt van de Bergstraat, de Moeskroensesteenweg en de Lauwsestraat heraangelegd in het kader van de werken in het centrum van Aalbeke (Kortrijk). Voor de toplaag werd gebruikgemaakt van een speciaal soort asfalt omwille van de visueel mooiere resultaten. Het asfalt wordt vaak gebruikt in centrumgebieden.

Nu de werken opgeleverd zijn, blijkt het asfalt bij warme dagen aan de banden van passerende auto’s te kleven. Op vraag van schepen Marc Lemaitre (sp.a) stelde Vlaamse parlementslid Tine Soens (sp.a) een schriftelijke vraag aan de bevoegde minister. Minister Ben Weyts antwoordde hierop dat het kruispunt opnieuw geasfalteerd zal worden. Wie de kosten van de herasfaltering op zich zal nemen, zo’n 27.000 euro, is nog niet bekend. Ook de timing kon niet meegedeeld worden.