De verkeerswisselaar bij de R8 en A19 staat bekend als gevaarlijk. Tijdens de ochtend- en avondspits is er een slechte doorstroming en dit komt ook de verkeersveiligheid niet ten goede. Er zijn plannen voor een nieuwe verkeerswisselaar, dat ‘Trompet-project’ werd gedoopt. Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) vroeg aan bevoegd minister Ben Weyts naar een stand van zaken van het project.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Soens blijkt dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de verkeerswisselaar R8/A19 (afrittencomplex Kortrijk-West) in opmaak is. Tegen eind dit jaar moet die ingediend zijn. Ook de onteigeningsprocedure zit in de eindfase. De betrokken eigenaars worden de komende maanden verwittigd. De werken zijn voorzien voor 2018, een concrete timing kon bevoegd minister Ben Weyts nog niet meegegeven. In een eerdere communicatie gaf AWV echter aan dat de werken pas in 2019 zouden kunnen starten. Schepen Axel Weydts (sp.a): "Als stad zijn we uiteraard ook heel blij dat deze onveilige verkeerssituatie eindelijk wordt aangepakt. Hopelijk kan het AWV zich aan de vooropgestelde timing van de minister houden."