Bij de opmaak van de meerjarenplanning voor 2018, 2019 en 2020 werden door het schepencollege de nodige budgetten ingeschreven  om de sportinfrastructuur voor onze voetbalclubs te verbeteren. Als enige voetbalvereniging in onze gemeente beschikt Sparta Heestert op vandaag nog niet over een terreinverlichting voor hun eerste veld. Vanaf het speelseizoen 2018/2019 komt daar verandering is. In het college van burgemeester en schepenen werd een budget van 55.000 euro ingeschreven voor de plaatsing van een gekeurde terreinverlichting. Voor een club met meer dan 240 leden en 16 ploegen in competitie, geen overbodige luxe. Daarnaast besliste het college eveneens om een budget van 1.000.000 euro in te schrijven voor de aanleg van 3 voetbalvelden in kunstgras, gespreid over twee seizoenen. Voor de uitvoering hiervan werd met de vier voetbalclubs in overleg gegaan. Op die manier werd in consensus een verdeling bereikt voor dit jaar. Op de gemeenteraadszitting van februari werden zowel de aanleg als de modaliteiten hiervoor goedgekeurd. Aansluitend aan het huidig voetbalseizoen voorzien wij de aanleg van een kunstgrasveld voor Zwevegem Sport, en voor Sparta Heestert. Beide clubs krijgen dus gelijktijdig de primeur! Het lijkt ons een logische keuze om de werken in Heestert voor het plaatsen van de verlichting en de aanleg van het veld in kunstgras in een en dezelfde beweging uit te voeren. 

Marc Desloovere                                                                                                                                                                                                                                                                                              Schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen en patrimonium.