De kustburgemeesters willen op voorstel van Bredens burgemeester Steve Vandenberghe werk maken van een fietssnelweg langs de volledige Vlaamse kust. Onder de kustburgemeesters is er een consensus om hierover een haalbaarheidsstudie te laten opmaken. Deze haalbaarheidsstudie zou worden besteld door het provinciebestuur die daarmee dit project ondersteunt.

Ondanks het uitgebreide fietsnetwerk in West-Vlaanderen is het niet mogelijk om per fiets de volledige kust af te rijden op een vlotte en veilige manier. Een fietssnelweg is een breed en van de weg gescheiden fietspad, waarlangs men zo weinig mogelijk gevaarlijke kruispunten dient te passeren. Dit project speelt bovendien rechtstreeks in op het toenemend belang van het elektrisch fietsen en zou ook een milieuvriendelijk en gezond alternatief kunnen bieden voor woon-werkverkeer in de regio, iets waar ook de provincie de jongste jaren sterk op inzet.

Het provinciebestuur is inmiddels ook gestart met de voorbereidingen voor deze haalbaarheidsstudie waarvoor het ook Europese subsidie kan verkrijgen. Een eerste overleg hierover vond plaats met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat dit project zal moeten realiseren en hiervoor ook de nodige kredieten zal moeten vrijmaken. De provinciale diensten hopen tegen eind dit jaar hierover een overeenkomst te hebben met AWV. ‘We moeten realistisch zijn en beseffen dat dit een lange termijn-project is. Indien alle betrokken overheden bewust kunnen worden gemaakt van de noodzaak van dergelijke fietssnelweg, moet 2022 voor de realisatie van dit project een haalbare kaart zijn”, aldus Bredens burgemeester Steve Vandenberghe.