In de periode 2010-2014 ontving de Vlaamse kust 11 miljoen EUR impulssubsidies voor in totaal 86 projecten. Voor de periode 2015-2016 werd door Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts slechts één project goedgekeurd en beperken de subsidies zich tot amper 1,8 miljoen EUR. “Ontegensprekelijke vaststelling is dat de kust, nochtans dé toeristische regio van Vlaanderen, de voorbije twee jaar zeer stiefmoederlijk wordt behandeld door de Vlaamse regering", aldus Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene en Vlaams Volksvertegenwoordiger. Vandaag kwamen de verschillende West-Vlaamse volksvertegenwoordigers samen op uitnodiging van Westtoer, het autonoom provinciebedrijf dat al die spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector in West-Vlaanderen samenbrengt. Eén van de agendapunten was de steeds maar dalende subsidiecijfers voor De Kust. De kust luidt dan ook de alarmbel en vreest dat de manifeste koerswijziging op dit vlak onomkeerbare gevolgen zal hebben voor zijn toeristische sector.

In het verleden weerklonk al eens een kritische noot op de financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen voor het kusttoerisme, maar globaal gezien was er wel lof voor het beleid dat door de toenmalig Vlaams minister voor Toerisme, Geert Bourgeois, werd uitgetekend. Jarenlang werd via strategische beleidsplannen, en niet onbelangrijk, met de daaraan gekoppelde impulsmiddelen en promotiebudgetten geïnvesteerd in het kusttoerisme en dit met succes! Tijdens de periode Bourgeois 2010-2014 werd er via de impulsprogramma’s geïnvesteerd in heel wat projecten die de toeristische meerwaarde van Vlaanderen hebben vergroot. Er werden in deze periode enkel nog maar voor de kust 86 projecten goedgekeurd voor een totaal aan 11 miljoen EUR subsidies. Het werken met strategische beleidsplannen heeft in het verleden zijn absolute deugdelijkheid bewezen. In een column van de Horeca Vlaanderen krant die vorig jaar in september verscheen, verwees afgevaardigd bestuurder Danny Van Assche als volgt naar deze inspanningen : “De Belgen hebben de weg naar de zee dit seizoen duidelijk teruggevonden. Verschillende factoren spelen hier mee. Jarenlang investeren zowel horecaondernemers en toeristische overheden al in de modernisering van het kusttoerisme. Via opeenvolgende Kust Actieplannen en Impulsprogramma’s Kust hebben de Vlaamse overheid en de kustgemeenten heel wat geïnvesteerd in het openbaar domein. Deze investeringen waren erg uiteenlopend: van nieuwe openbare toiletten over speeltuinen op het strand, wandelpaden tot nieuwe museumbelevingen en evenementen”.

Criteria geschreven op lijf van grote steden

Dat de kust de voorbije twee jaar merkelijk minder impulssubsidies heeft ontvangen, heeft veel te maken met de criteria die voorafgaand werden opgemaakt voor impulsprojecten : zo konden alleen maar projecten worden ingediend rond Vlaamse Meesters, kernattracties en meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties met een omvang van minimum 1 miljoen EUR. "Grote steden zoals Antwerpen hebben met deze criteria al duidelijk een dikke streep voor en projecten van de kust maken met deze zeer selectieve criteria veel minder of helemaal geen kans. Dit blijkt ook uit de weerhouden projecten, zo meent de teleurgestelde Bredense burgemeester Steve Vandenberghe. Het resultaat is dat onder het beleid van minister Weyts in 2015 -2016 slechts 8 kustprojecten werden ingediend en de Kust slechts 1,8 miljoen EUR subsidies werd toegewezen voor slechts 1 goedgekeurd project, nl. het Ensormuseum in Oostende. De kust is nochtans goed 1/3 van het totaal aantal toeristische overnachtingen in Vlaanderen. De toeristische sector aan de kust stelt 52.000 voltijds equivalenten tewerk. Het toerisme in West-Vlaanderen, waarvan de kust het grootste deel voor zijn rekening neemt, is met een omzet van 3,5 miljard bijgevolg een economische factor van belang. “Maar niettemin wordt de kust in het huidig Vlaams toeristisch subsidiebeleid stiefmoederlijk behandeld”, aldus Vandenberghe.

Marketingbudget 

Niet alleen de impulssubsidies voor de kust zijn meer dan aanzienlijk verminderd, hetzelfde geldt voor het marketingbudget dat Toerisme Vlaanderen besteedt om buitenlandse toeristen naar de kust te lokken . Rekening houdend met het feit dat 40% van het toerisme in Vlaanderen wordt gerealiseerd in West-Vlaanderen waarvan 80% aan de kust is het vreemd te moeten vaststellen dat het subsidiebudget van Toerisme Vlaanderen voor de marketing van de kust is gedaald is van 1.200.000 EUR in 2014 naar nog amper 200.000 EUR in 2017. “Deze cijfers en deze van de impulssubsidies tonen aan dat de huidige minister van toerisme onvoldoende belang hecht aan het toeristisch en bijgevolg economisch belang van de kust”.

Oproep 

Steve Vandenberghe doet als burgemeester van Bredene en als kustparlementair dan ook een oproep aan minister Weyts om opnieuw meer subsidies te voorzien voor de kust. Indien we niet willen dat de inspanningen die de Vlaamse overheid, de kustgemeenten en de horeca-ondernemers in het verleden hebben gedaan, verloren gaan, wordt het hoogtijd om de kust terug een belangrijkere plaats te geven in het vernieuwde beleid van de minister.