“sp.a is voorstander van een zo efficiënt mogelijk aanbod aan openbaar vervoer”, zegt Vlaams fractieleider Bart Van Malderen. “We moeten uiteraard creatief zijn. Maar de uitgangspunten van basismobiliteit moeten onverkort blijven bestaan. Ook nu rijdt al lang geen bus meer in elke straat. In de praktijk wordt vaak gewerkt met belbussen. Een taxi is niet noodzakelijk goedkoper. Om de kwaliteit te behouden van ons openbaar vervoer moet de dienstverlening overeind blijven en geen bijkomende drempels ingebouwd worden.” “Je kan openbaar vervoer beter organiseren zonder dat je aan de basismobiliteit komt”, zegt Bruno Tobback. “Bij eerdere besparingen bleek dat het aantal reizigers van De Lijn daalde. Op die manier creëren we zelf een mobiliteitsinfarct waar heel Vlaanderen stil in staat. We botsen nu al op de grenzen van wat haalbaar is op het gebied van besparingen. Wel ziet sp.a nog mogelijkheden om structureel te besparen in indirecte kosten en door te investeren in een betere doorstroming.” Efficiënte basismobiliteit

De directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn wil meer bussen in de steden en minder op het platteland. “De stad tegen het platte land uitspelen is ook een valse tegenstelling”, zegt Bart Van Malderen. “Een kwalitatief aanbod aan het openbaar vervoer maakt deel uit van een groter geheel. Iemand die twijfelt of hij/zij het volledige traject met openbaar vervoer kan afleggen, neemt de wagen. De Lijn moet het alternatief van de auto blijven.” sp.a streeft er verder naar om basismobiliteit efficiënter te organiseren. Dit betekent meer reizigers vervoeren voor een lage kostprijs. Bruno Tobback: “We hebben met Ingrid Lieten deze legislatuur in de Vlaamse Regering hard gevochten om het gratis openbaar vervoer voor 65+ers te behouden en zullen dat ook in de toekomst doen. We blijven overtuigd van het nut en de noodzaak van deze succesvolle maatregel, die er bovendien voor zorgt dat mensen meer sociale contacten kunnen ontwikkelen.”