Dat is een belangrijke en blijvende opdracht voor elk stadsbestuur. Dat het bestuur daarbij zoekt naar nieuwe kwalitatieve partners, kan verfrissend zijn. Alleen is het maar de vraag of dat de bedoeling is van deze oefening. sp.a vraagt dan ook dat bij de bevraging veel waarde wordt gehecht aan terreinkennis en kwaliteit. “Kwaliteit, inhoud en expertise zijn voor sp.a even belangrijk als de prijs. Precies vanwege de combinatie van prijs en kwaliteit hebben stad en OCMW in het verleden convenanten gesloten met sociale middenveldorganisaties”, zegt sp.a gemeenteraadslid Monica De Coninck (sp.a).

sp.a steunt de vooropgestelde ketenaanpak in bijvoorbeeld de opvang van daklozen. Maar zo’n ketenaanpak dreigt net verloren te gaan door de zorgsector aan pure profit bedrijven over te laten. “Het tenderen van de sociale zorg op de private markt leidt niet noodzakelijk tot frisse ideeën. Bedoeling van bedrijven is namelijk in de eerste plaats winst maken, snel resultaat boeken met de makkelijkste cliënten. Als het sociaal beleid alleen repressief is en niet verzorgend en emanciperend, wordt de korte termijnwinst nadien dubbel betaald’, zegt Monica De Coninck (sp.a).

‘En waarom moesten de CAW’s enkele jaren geleden fuseren om ze efficiënter te maken, als hun taken nu door de privésector dreigen te worden overgenomen?’ ‘Bovendien mag de expertise in, bijvoorbeeld, de opvang van daklozen met drugs- en/of psychische problemen niet worden onderschat. Die opvang laat je beter niet over aan onervaren schoolverlaters of ongeschoold personeel.’

sp.a hoopt dan ook dat de in Antwerpen opgedane terreinkennis en ervaring niet verloren gaat. Dat kan alleen als bij de bevraging ook met andere facetten dan geld rekening wordt gehouden. Anders zijn de mensen voor wie het sociaal beleid bestemd is, de dupe. Zowel de sp.a gemeenteraads- als OCMW-fractie zal de schepen hierover ondervragen.