Gisteren (06/07/2017) heeft de Europese Unie een principeakkoord bereikt over een vrijhandelsverdrag met Japan. De onderhandelingen zelf kunnen nog maanden aanslepen om alle juridische details uit te klaren maar ook om nog een aantal hardnekkige knelpunten weg te werken. Voor sp.a moet de Europese Commissie van deze tijd gebruik maken om een serieus proces van inspraak voor het brede middenveld op te zetten. Alleen zo kunnen we handel koppelen aan het verbeteren van standaarden voor mens en milieu. 

sp.a is tevreden dat de EU ook in tijden van Trump blijft inzetten op het ondersteunen van een open wereldeconomie: we hebben nood aan buitenlandse markten om te groeien. Zo zitten er voor Europa heel wat exportkansen in voor verwerkte voedingsproducten en chemische producten. Het akkoord lijkt echter opnieuw een gemiste kans te worden om er een modern handelsakkoord van te maken gebaseerd op faire regels waarin sociale vooruitgang en  duurzaamheid zit ingebakken  Nog steeds lijkt de insteek eenzijdig, namelijk zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen in plaats van dit te koppelen aan het verbeteren van de standaarden voor mens en milieu. 

Naast het stuitende gebrek aan transparantie - het onderhandelingsmandaat werd nog niet openbaar gemaakt, niemand kreeg inzage in de teksten- hekelt sp.a het het enorme gebrek aan serieuze betrokkenheid en inspraak van het maatschappelijk middenveld zoals vakbonden, milieuorganisaties of consumentenverenigingen. De Europese Commissie en de lidstaten hebben niets geleerd van het enorme verzet tegen TTIP en CETA. Nog altijd krijgen alleen de grote multinationals en industrieën directe toegang tot de onderhandelaars en de beleidsmakers. Er is zelfs sprake van achteruitgang: waar voor TTIP nog een brede maatschappelijke adviesgroep werd opgericht, is dit nu niet het geval geweest. Wij roepen de Europese Commissie en de lidstaten op om meteen het bredere middenveld te consulteren en ruimte voor serieuze inspraak te voorzien nu de onderhandelingen nog niet volledig zijn afgelopen. Vrijhandel en de mondialisering raken ons allemaal, in goede én slechte zin.