Het Fietsendepot van de Stad Gent heeft in 2009 meer dan 3.000 fietsen geregistreerd. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het jaar daarvoor. Je fiets laten registreren heeft vele voordelen, want het maakt de kans veel groter dat je hem terugvindt. Daarom proberen we met acties fietsers in Gent te overtuigen om niet te wachten met fietsregistratie.

Gratis registratie

Je kan je rijksregisternummer in het fietsframe gratis laten graveren bij het Fietsendepot en bij Max Mobiel in de Voskenslaan en aan Gent-Dampoort.

Maar soms komen we ook gewoon tot bij u. Er zijn nu al zeventien registratiebezoeken bij bedrijven en vier schoolbezoeken gepland. Ook de politiediensten zullen acties organiseren in samenwerking met het Fietsendepot. Verder staan er registraties in het stadscentrum op het programma, en worden er volgend academiejaar ook acties gepland om studenten te overtuigen hun fiets te laten registreren.

Het unieke rijksregisternummer dat in het frame gegraveerd wordt, bewijst – bijvoorbeeld bij een politiecontrole – dat het om de eigenaar van de fiets gaat. Maar nog veel belangrijker is wat er gebeurt in geval van diefstal. Als de fiets geregistreerd is, vergroot de kans aanzienlijk dat hij terug in het bezit van de eigenaar komt. Ieder jaar worden namelijk heel wat gestolen fietsen teruggevonden. Als ze geregistreerd zijn, kan de eigenaar snel op de hoogte gebracht worden. Niet-geregistreerde fietsen worden dikwijls niet opgehaald.

Geregistreerd en teruggevonden

In 2009 kwamen 281 gevonden geregistreerde fietsen binnen in het depot. Voor 83,28 % daarvan, kon de eigenaar opgespoord worden. Daar bij niet-geregistreerde fietsen het Fietsendepot de eigenaar niet kan bereiken, wordt in dat geval slechts 6,83% van die fietsen opgehaald.

Naast fietsregistraties zorgt het Fietsendepot ook voor de plaatsing, de verwijdering en het onderhoud van tijdelijke en permanente fietsenstallingen.

Het Fietsendepot van de Stad Gent registreert al tien jaar fietsen.  Niet alleen worden er meer fietsen geregistreerd, ook het aantal bezoekers van het Fietsendepot is de afgelopen jaren voortdurend blijven stijgen. Er is een verviervoudiging op te tekenen van het aantal bezoekers in drie jaar tijd.

Nog een belangrijke taak is het opsporen en weghalen van achtergelaten fietsen. In 2009 kwamen er 1.285 meldingen binnen over achtergelaten fietsen, fietswrakken, of fietsenstallingen waar bijkomend onderhoud nodig was. Die kwamen binnen via het telefoonnummer 09 266 70 68 (de ‘fietsbel’) en via e-mail fietswacht@gent.be De fietswachters van het Fietsendepot haalden vorig jaar 933 fietswrakken op en 892 losse fietsen.