Op de Dag van de Jeugdbeweging komen kinderen en jongeren op straat. Doorheen het hele jaar en elke week opnieuw zetten jonge vrijwilligers zich in om kinderen en jongeren een plaats te geven om te spelen, om zichzelf te zijn en om de wereld te ontdekken. Laten we hen de tijd om dat zoveel mogelijk te doen, zegt Vlaams Parlementslid Tine Soens (sp.a), in plaats van zich te moeten bezighouden met allerlei regeltjes.

De wildgroei en verscheidenheid aan gemeentelijke reglementen zorgt er immers voor dat jeugdbewegingen bij het plannen van hun activiteiten vaak het bos door de bomen niet meer zien. Veel knelpunten ontstaan doordat verenigingen onder verschillende wetgevingen vallen. Dat lost men op door talloze uitzonderingen te voorzien, uitzonderingen die vaak zo omslachtig omschreven worden dat het voor de jonge vrijwilligers erg onduidelijk wordt.

Neem nu bijvoorbeeld de Chiro van Deerlijk. Als zij een fuif willen organiseren, moeten ze daarvan een dubbele melding doen. Bovendien zijn ze verplicht zich blauw te betalen aan security, een financiële last waarvan ze de helft weliswaar terugkrijgt, maar die eigenlijk niet nodig is. Om te voldoen aan auteursrechten en naburige rechten moeten ze daarnaast een omslachtige procedure doorlopen. Je zou als jonge vrijwilliger het bijna ontzien om nog iets te organiseren.

Tine Soens: “Jeugdorganisaties kampen met nogal wat regeloverlast. Er is nochtans vorig jaar een handige brochure uitgebracht door De Ambrassade met oplossingen om dit zoveel mogelijk weg te werken. Ik vroeg dan ook aan minister Gatz om de brochure ter harte te nemen en de jonge vrijwilligers van jeugdbewegingen vooral te laten doen waar ze goed in zijn, namelijk kinderen en jongeren een plaats geven om te spelen en om de wereld te ontdekken.”

De jeugdbewegingen van regio Kortrijk kregen tijdens het ontbijt op de Dag van de Jeugdbeweging alvast het bezoek van Tine Soens. Ze deelde er samen met de Jongsocialisten fluitjes uit met de boodschap: “Laat van je horen, want wie zich elke week inzet in een jeugdbeweging, verdient een oorverdovend applaus. Dankzij jou zit er muziek in Vlaanderen.”