Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) stelt voor om binnen de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris jongeren aan te werven die zelf weten wat de jongeren doormaken in hun zoektocht naar werk. Zij kunnen een brugfunctie vormen tussen de dienst en de jongeren, de dienstverlening beter doen aansluiten en de toegankelijkheid van Actiris verhogen.

De Brusselse Regering zet hard in op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Met succes, want al vier jaar blijft de jeugdwerkloosheid in Brussel ononderbroken dalen. Toch blijft de werkloosheid hoog in vergelijking met de andere gewesten en vallen bepaalde groepen jongeren nog altijd uit de boot. Zo zijn er bijna 11.000 zogenaamde NEET-jongeren (-25) ingeschreven bij Actiris. NEET jongeren werken niet, gaan niet naar school en volgen geen opleiding. Daarnaast bestaat er nog een grote groep die niet eens is ingeschreven bij Actiris en dus volledig van de radar verdwijnt. Volgens Hannelore Goeman (sp.a) is het niet eenvoudig om deze jongeren in een traject te krijgen:

“Veel van onze werkzoekende jongeren staan ver van de arbeidsmarkt en zijn maatschappelijk geïsoleerd. Hun vertrouwen in zichzelf en in de samenleving is erg zwak. Ik stel ook vast dat Actiris bij hen geen al te beste reputatie heeft. Ze zien het agentschap veeleer als een hinderlijke schoonmoeder, dan als een behulpzame coach. En dan wordt samenwerken al snel tegenwerken. De manier waarop men hen benadert, de eerste contacten, kunnen echt het verschil maken“. 

Daarom stelt het parlementslid voor om de leefwereld van die jongeren binnen te halen bij Actiris, net zoals ervaringsdeskundigen in de armoede dat bij andere overheidsdiensten ook al succesvol gedaan hebben. Daar worden ze ondertussen beschouwd als een essentieel onderdeel van de modernisering van de overheid, omdat de dienstverlening er beter wordt afgestemd op de noden van de bevolking.

Volgens de Hannelore Goeman kan Actiris best wel wat extra mensen gebruiken. Ze vroeg recent enkele cijfers op en daaruit blijkt dat er één consulent beschikbaar is per 360 werkzoekenden.

“Dat is nog veel te weinig. Een persoonlijke begeleiding verhoogt de kansen op een job aanzienlijk. Consulenten aanwerven is de boodschap, en liefst mensen met kennis van de doelgroep. Men hoeft die niet eens zo ver te gaan zoeken. In heel wat jeugdorganisaties wordt schitterend werk geleverd op gebied van coaching en begeleiding van jongeren, zowel vrijwillig als professioneel. Het is deze soort know how die we moeten binnenhalen bij Actiris, zeker als we het menen met het bereiken en activeren van de NEETs,” aldus Goeman.