“Nu uit een studie blijkt dat het de meest efficiënte oplossing is om de Vlaamse kinderbijslag bij één dienst onder te brengen, is er geen enkele reden om 13 verschillende uitbetalingskassen te laten bestaan”, zo reageert Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche op de analyse van Deloitte. “Voor gezinnen is dat ook het duidelijkst.”

“Ons uitgangspunt blijft dat elk kind recht heeft op kinderbijslag. Nu die bevoegdheid door de Zesde Staatshervorming naar Vlaanderen is gekomen en een hervorming zich aandient, is het hoog tijd voor een grondig en breed maatschappelijk debat”, vindt Freya Van den Bossche. “De kinderbijslag is te belangrijk om in achterafkamertjes bedisseld te worden. Elke Vlaamse ouder heeft recht op openheid. Studies moeten publiek gemaakt worden, zodat het debat ten gronde gevoerd kan worden en iedereen weet wat de consequenties zijn van de keuzes die deze regering maakt.”

“Als blijkt dat één enkele, publieke uitbetalingsinstelling goedkoper en efficiënter is, dan moeten we ook die keuze durven maken. Bovendien is de keuze voor Kind en Gezin ook veel duidelijker voor de gezinnen zelf. Het kan niet de bedoeling zijn dat gezinnen met vragen over hun kinderen op zoek moeten gaan naar dertien verschillende instanties: zij moeten weten waar ze terecht kunnen, op één plaats, waar zij met al hun vragen en problemen die hun kinderen aanbelangen geholpen kunnen worden. Dat is efficiënter en makkelijker dan een veelheid aan verschillende uitbetalingskassen die allemaal hetzelfde doen”, besluit Freya Van den Bossche.

Lees hier meer over het voorstel van Freya Van den Bossche.