Met zijn allen hebben we deze week met verbijstering en verontwaardiging gekeken naar de gruwelijke beelden uit Parijs. Als politici zijn we dagdagelijks bezig met debat en tegenstelling, maar de afgelopen dagen was iedereen het erover eens - zowel in het Vlaamse als federale parlement en over alle partijgrenzen heen - dat zulke daden een grens overschrijden die nooit mag overschreden worden.

Door precies nu te verzoenen, verbinden en verenigen, tonen we hoe krachtig onze samenleving kan zijn.

Verschillen in godsdienst, afkomst of politieke opvattingen kunnen diep en fundamenteel zijn. Ze kunnen uitgedrukt worden op een scherpe en choquerende manier die tegen de borst stuit of die in de ogen van sommigen - of zelfs velen - de grenzen van het goed fatsoen overschrijdt. Maar onder geen enkel beding mogen ze aanleiding geven tot geweld, laat staan tot koelbloedige moord. Dat is de waarde die aan de basis ligt van iedere vrije en democratische samenleving.
Terrorisme, onder welke vlag ook, is een aanslag op die waarde. Onze veroordeling van deze afschuwelijke daad kan dan ook niet scherp genoeg zijn. Maar als politieke verantwoordelijken en politiek geëngageerde burgers mogen we onze reactie niet beperken tot woorden, ook onze daden moeten consequent zijn. En dus mogen we ons niet bang laten maken of laten verlammen door angst, want dat zou precies zijn wat de daders van deze gruwel beogen. Het zou ook haaks staan op de samenleving van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid die wij voor ogen hebben. Voor het extremisme dat leidt tot moordpartijen is daarin geen plaats. Als we het democratische recht op vrijheid van overtuiging en meningsuiting écht in ons hart dragen, mogen we niet in de verleiding komen om iedereen die een overtuiging of geloof aanhangt te veroordelen voor daden van enkele fanatici die beweren in hun naam te handelen. Als we streven naar een samenleving waar iedereen in deelt en bijdraagt en waar we respect opbrengen voor elk individu, moeten we ons met alle kracht verzetten tegen een politiek van polarisering die haat met haat en extremisme met extremisme beantwoordt. Door precies nu te verzoenen, verbinden en verenigen, tonen we hoe krachtig onze samenleving kan zijn. En die samenleving bouwen we niet op angst, maar op een perspectief van vooruitgang voor iedereen. Samenhorigheid tussen individuen en bevolkingsgroepen ontstaat wanneer mensen dat perspectief delen. Alleen het besef van onderlinge verbondenheid zorgt ervoor dat bevolkingsgroepen respect voor elkaar hebben en met elkaar in gesprek gaan. Die waarden zijn vandaag meer dan ooit actueel en moeten we daarom samen koesteren en vooral uitdragen. (brief aan de leden van sp.a)