Sociale dumping zorgt in heel wat sectoren, niet het minst in de bouw en transport, voor oneerlijke concurrentie. KMO’s gaan failliet en jobs gaan verloren. Buitenlandse werknemers worden in ons land te werk gesteld tegen een hongerloon en worden uitgebuit.

Zo verloor de Vlaamse bouwsector sinds begin dit jaar 2.500 jobs. In drie jaar tijd bedraagt het jobverlies nu meer dan 7.300 banen. "Dagelijks gaan in een provincie als West-Vlaanderen tot drie banen in de bouw verloren. Loonmatiging hielp daar niet tegen sociale dumping”, zegt John Crombez, nu fractieleider voor sp.a in het Vlaams parlement.

“Wat heeft het voor nut uurlonen te verlagen van 30 naar 25 euro als de sociale inspectie wekelijks buitenlandse arbeiders aantreft die werken tegen 6 euro per uur?" De misbruiken zijn volgens Crombez trouwens al lang niet meer beperkt tot de bouw- en transportsector, maar doen zich nu ook voor in de bewaking en de gezondheidszorg.

"Daarom zal ik in alle parlementen pleiten om mensen die naar hier komen om sociale fraude plegen het land uit te zetten”, zegt John Crombez. Net zoals in Duitsland, “en daarenboven moet hen de toegang tot onze arbeidsmarkt voor een tijd worden ontzegd. We moeten strenger zijn uit noodzaak.”

“Op dit moment gaan er dagelijks Belgische kmo's failliet en arbeidsplaatsen verloren door sociale dumping. Ik vestig mijn hoop op Marianne Thyssen om Europees doortastende maatregelen te nemen. Nu is het zelfs zo dat de EU ons belet in te grijpen. Ik ben groot voorstander van het vrij verkeer van werknemers maar misbruiken aanpakken is noodzakelijk om dat Europees grondrecht te beschermen. Als we dat niet doen zal de burger zich tegen Europa keren."