Bruno Matthys in de Gentse gemeenteraad van dinsdag 20 december 2016

Ik ben bijzonder opgetogen met het feit dat er meer laadpalen komen voor elektrische wagens in Gent. Elektrische wagens zijn vandaag de dag geen naïeve geitenwollensok-gedachte meer. Het is big business geworden en een perfect voorbeeld van hoe ecologie en economie kunnen samengaan.

Het is een zeer goede zaak dat we in het bestuursakkoord kunnen lezen dat de Stad Gent zeer ambitieus is in haar plannen om het gebruik van elektrische wagens te promoten. De stad Gent profileert zich als ecologisch vooruitstrevend en het is daarom zeer belangrijk dat we de boot niet missen in dit verhaal.

Het aantal ingeschreven elektrische wagens in ons land is het laatste jaar verdubbeld, en dat is een zeer goede zaak. Maar als ik andere landen en steden vergelijk met ons land en specifiek onze stad Gent, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat er nog veel werk is aan de winkel.

Mijn ogen vielen open toen ik deze zomer een bezoek bracht aan de Verenigde Staten, één van de grootste olie-producerende landen ter wereld: overal zag ik elektrische wagens, overal oplaadpalen op de openbare weg én op privéterrein. Echt indrukwekkend.

Noorwegen spant de kroon: daar rijden vandaag al 25 procent van alle wagens elektrisch.  En daar hebben bijna alle politieke partijen -zowel linkse als rechtse politieke partijen- samen besloten om binnen 9 jaar diesel- en benzinewagens te verbieden. Des te opvallend is dat ook Noorwegen economisch heel erg afhankelijk is van de export van olie.

In de hoofdstad van Noorwegen alleen al zijn meer dan 500 gratis oplaadpunten. En wat ook leuk is om te weten -en ik hoop dat ik de schepen Watteeuw hiermee kan inspireren- in Noorwegen moeten bestuurders van elektrische wagens geen parkeergeld betalen! En nog sterker: je hoeft ook geen tolgeld te betalen als je in Noorwegen elektronisch rijdt en je mag op de busstroken rijden.

Maar zoals ik reeds zei, we lopen achter en dat kan ik aantonen met één voorbeeld: er zijn meer elektrische wagens in Amsterdam dan in gans Vlaanderen.

U hoort het collega’s, ik ben een grote fan van elektrische wagens.

En ik moet terugdenken aan een debat in deze zaal in de vorige legislatuur toen de toenmalige fractieleider van Vlaams Belang zei dat kiezen tussen klassieke motoren en elektrische motoren kiezen is tussen de pest en de cholera omdat elektriciteit opgewekt wordt door kerncentrales en dat ecologische jongens tegen kerncentrales zijn en zichzelf daardoor tegenspreken. Dat is natuurlijk onzin. Elektrische wagens kennen geen CO-uitstoot dus de keuze is zeer snel gemaakt. Het is dus niet kiezen tussen pest en cholera maar tussen pest en laat ons zeggen, een heel licht hoestje. En als we binnen enkele jaren thuis onze eigen energie kunnen opwekken, dan is er van dat hoestje zelfs geen sprake meer.

Nog zo’n flauwe dooddoener is dat elektrische auto’s ook auto’s zijn. Ja, natuurlijk, te voet gaan of fietsen of de tram nemen is altijd beter, en begrijp mij niet verkeerd, ik ben een grote voorstander van het stimuleren van de Gentenaars om zo veel mogelijk de auto thuis te laten, maar auto’s, busjes en bestelwagens zijn nu eenmaal niet 100 procent uit te sluiten. We hebben ze nodig om goederen ter bestemming te brengen waar geen alternatieven mogelijk zijn, we hebben auto’s en busjes nodig om minder mobiele mensen te vervoeren.

Dat er nu nieuwe laadpalen komen in Gent is een zeer goede zaak. De bovenlokale en lokale overheden moeten hun werk doen.

Maar wat we veel beter kunnen als stadsbestuur, dat is het ondersteunen van initiatieven vanuit de privé, vanuit de bedrijfswereld, vanuit de handelaren, de Gentse lokale ondernemers.

Wandel door de stad, kijk rond u, collega’s, en je zal zien dat onze eigen handelaren en ondernemers écht wel het goed voorbeeld geven! Ik weet dat ik hier geen namen mag noemen maar ik doe het toch. Zo was ik was vrijdag toevallig in de parking van het Mariott-hotel: de eerste parkeerplaats die ik zag heeft een oplaadpaal. Ik was zondag in restaurant restaurant Patyntje in de stationsbuurt en wat zie je daar op de parking: een gratis oplaadpunt voor elektrische wagens.

En nog een voorbeeld: Solidariteit voor het Gezin in de Tijgerstraat, goed gekend bij onze liberale collega’s, heeft gans zijn wagenpark elektrisch gemaakt. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer andere Gentse bedrijven en handelaren die investeren in elektrische wagens. Proficiat daarvoor.

Vandaar mijn oproep aan de schepen van milieu en aan de schepen van mobiliteit, want zij hebben in een duo-baan de promotie van elektrische automobielen in hun portefeuille: streef naar nog veel meer oplaadpalen en ondersteun privé-initiatieven!

Maar ook aan de schepen van innovatie, de schepen van middenstand, die van economie, van de haven, kortom: aan gàns het college dus doe ik volgende oproep:draag vanuit ùw eigen beleidsdomein bij aan de promotie van elektrische wagens en bijgevolg aan een schonere toekomst voor onze kinderen!

En tot slot collega’s, als je naar de website surft van de Stad Gent en je tikt in “elektrische wagens” dan is het eerste wat je leest de volgende zeer weinig bemoedigende en ronduit troosteloze zin: “Elektrisch rijden komt langzaam op gang”.  Wel, ik hoop dat u mijn enthousiasme deelt en dat de webmaster van de Stad Gent binnen enige tijd kan schrijven: “Elektrisch rijden in Gent is een groot succes!”.