Decennialang zijn de Vlamingen er prat opgegaan dat ze hun talen kenden. In tegenstelling tot veel van de ons omringende landen spreken de meeste Vlamingen een aardig mondje Frans, Engels, Duits, soms zelfs Spaans of Italiaans. In de superdiverse en geglobaliseerde samenleving van vandaag moeten we die meertaligheid opnieuw als onze sterkste troef durven uitspelen en taalonderwijs moet dan ook alle kansen krijgen, zo stelt Caroline Gennez.

Uit mijn vraag aan minister Crevits, blijkt dat de interesse van scholen langzaam stijgt om ook andere talen naast de het klassieke aanbod te onderwijzen. Verschillende scholen bieden Spaans, Italiaans of zelfs Chinees: 17 scholen bieden Spaans aan in de tweede graad, 1 school geeft Italiaans en 1 Chinees. In de derde graad bieden 120 scholen Spaans aan als keuze en 2 scholen Italiaans. Zoals de minister het terecht stelde biedt dit de kans om het aanbod ook aan te passen aan de noden van de lokale omgeving. Jongeren naast intensieve lessen Nederlands, ook de kans bieden om bijvoorbeeld hun thuistaal grammaticaal te verbeteren, zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt en kan ook hun motivatie versterken. Karel de Grote wist het al: hoe meer talen men spreekt, hoe meer mens men is.

Wel is het pijnlijk dat één partij blijkbaar zich met hand en tand verzet tegen bijvoorbeeld Arabisch op school. Men blijft hiermee blind voor de realiteit in veel van onze steden en ontneemt scholen de kans om jongeren gemotiveerd te houden. Bovendien toont steeds meer onderzoek aan dat inzetten om de thuistaal ook tot betere kennis van het Nederlands leidt. Het initiatief dat de Brusselse GO! scholen vandaag aankondigen om voor geïnteresseerden Arabisch als vierde taal aan te bieden, toont perfect aan dat scholen hier willen op inzetten. Ze verdienen dan ook onze volle steun.