Een stad die claimt van graag werkt te willen maken van meer speelgroen, maar hiervoor onvoldoende geschikte ruimtes vindt. Scholen die heel wat interessante groenruimtes hebben, maar te weinig middelen om die (opnieuw) in te richten. Kunnen we samen geen werk maken van gedeeld speelgroen?

 

“Als de zomer iets heeft aangetoond is dat onze stad te weinig mooie speelplekken bezit. Het speelweefselplan waar men vorige legislatuur zo sterk op heeft ingezet, zit blijkbaar in de onderste schuif” zegt gemeenteraadslid Koen Haelters. Wij halen dit plan graag van onder het stof want kwaliteitsvol buurtgroen heeft een bewezen effect op de gezondheid van bewoners en het stimuleert sociaal contact binnen de buurt.

De stad vindt naar eigen zeggen te weinig geschikte en betaalbare plekken voor een dergelijk speelplein. Wie google maps erop naslaat zal merken dat heel wat bestaande groenruimte in dichtbebouwd gebied in handen is van de lokale schoolgemeenschappen. Wij stellen voor dat scholen en stad de handen in elkaar slaan. De stad kan een subsidie geven voor het (her)inrichten van onbenutte ruimte tot kwaliteitsvol speelgroen naar het voorbeeld van het speelplein van de Stookt.

Als tegenprestatie vragen wij de scholen om het speelgroen in het weekend en in de vakantie open te stellen voor buurtbewoners. Daarbij komen aandachtspunten zoals toezicht en onderhoud aan bod, maar de ervaring in andere steden en gemeenten leert ons dat men ook daarover tot gezamenlijke akkoorden kan komen.

Goed voor de stad, de scholen en de buurt: een win-win-win dus.


Het stadsbestuur heeft beloofd om deze piste te onderzoeken. Het voorstel wordt besproken op de eerstvolgende onderwijsraad. Wij kijken alvast uit naar de resultaten en hopen dat ook de scholen de meerwaarde van een dergelijke samenwerking inzien.