Vlaams parlementslid Jan Bertels vraagt minister Weyts om mensen met een handicap toe te laten de bus of de tram te nemen met een scootmobiel. ‘Zo’n scootmobiel – een geavanceerde elektrische rolstoel, zeg maar -  biedt deze mensen een veel grotere vrijheid dan de klassieke rolstoel, en toch is het sinds 2013 verboden om er de bus of de tram mee te nemen.  Ook mensen met een handicap willen zich verplaatsen om boodschappen te doen of om vrienden en familie te bezoeken. De Lijn moet hen daarbij helpen in plaats van het onmogelijk te maken.”

“Vanuit veiligheidsoverwegingen weigert De Lijn alle scooters en scootmobielen van personen met een handicap, maar buitenlandse voorbeelden leren ons dat er scooters bestaan die qua gewicht en afmetingen perfect veilig zijn om mee te nemen op de bus”, zegt Bertels. “Een totaalverbod is dus buiten alle proporties.”

Tegelijk roept Bertels minister Weyts op om werk te maken van een label voor scootmobielen en van een betere informatieverstrekking rond de types die in aanmerking komen voor transport bij De Lijn. “De markt voor scooters is immers heel specifiek en personen met een handicap willen met hun scooter kunnen buiten komen: boodschappen doen, familie bezoeken, met vrienden op café gaan. Wie scooters op de markt brengt die niet conform de veiligheidsvoorschriften bij het openbaar vervoer zijn wordt op die manier ook gesensibiliseerd om terug naar de tekentafel te gaan en een ontwerp te maken dat er wel aan voldoet. Dat is de manier om vooruitgang te realiseren en  deze drempel voor personen met een handicap definitief weg te werken.” 

U kan de handelingen van de parlementaire vraag van Jan Bertels aan Ben Weyts hier nalezen